Przejdź do treści
A     A     A

Rekrutacja


2018-05-17

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Zatrudni zleceniobiorców w zakresie Opiekun osób niepełnosprawnych podczas przewozu

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
zatrudni zleceniobiorców w zakresie Opiekun osób niepełnosprawnych podczas przewozu

Wymagania:

Wykształcenie: minimalne wykształcenie - zasadnicze zawodowe.

mile widziane: pedagogiczne, medyczne, opiekun społeczny.

 
Obowiązki:

-        opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi podczas przewozu Dom - Szkoła - Dom,

-        praca w godzinach porannych (od ok. 630 do ok. 900) oraz popołudniowych
         (od ok. 1430 do ok. 1700).

-        pomoc podczas wsiadania i wysiadania dziecka (poruszającego się bez wózka)
         do pojazdu i przypięcie go pasami bezpieczeństwa.

 

Zainteresowane osoby prosimy o składanie aplikacji - list motywacyjny + CV:

 

a)      drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@mpk.lublin.pl,

b)      pocztą na adres Siedziby: 20-260 Lublin, ul. A. Grygowej 56,

c)      osobiście:

w siedzibie Spółki - Kancelaria,
lub Oddziale Spółki, ul. Stefczyka 40
w godzinach od 700 do 1500.

d)     kontakt pod nr tel. 606-789-082 w godzinach 7oo – 15oo; od poniedziałku do piątku.

Prosimy o nieprzesyłanie kserokopii uprawnień i innych dokumentów.

Uprzejmie informujemy, że przed dopuszczeniem osób do działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi MPK Lublin Sp. z o. o. ma obowiązek dokonania sprawdzenia czy dane tych osób gromadzone są w ograniczonym Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym – podstawa prawna: art 12 ust. 6 i art. 21. ust. 1 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. 2018.405 t.j.). Powyższe sprawdzenie ma charakter obligatoryjny i poprzedza zawarcie umowy z wybranymi osobami.

Dziękujemy za nadesłane zgłoszenia, jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Część informacyjna:

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/EW (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, informujemy że:

 

1)      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo
         Komunikacyjne – Lublin  – Spółka z o.o.  z siedzibą: 20-260 Lublin,
         ul. Antoniny Grygowej 56, zwane dalej MPK Lublin.

2)      Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@mpk.lublin.pl

3)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu  realizacji umowy:

-        na podstawie art. 6 ust. 1 lit b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
         z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

-        na podstawie art. 6 ust. 1 lit c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowy
         z dnia 27 kwietnia 2016 r. – Ustawa o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na
         tle seksualnym,

-        na podstawie art. 6 ust. 1 lit f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
         z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
         interesów realizowanych przez administratora.

4)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do czasu zakończenia rekrutacji, na którą
         została wyrażona dobrowolnie zgoda, jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od dnia
         otrzymania dokumentów aplikacyjnych.

5)      Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych
         osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo
         do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

6)      Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu
         na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej cofnięciem.

7)      Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8)      Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym Ustawą o przeciwdziałaniu
         zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym jest obligatoryjne, a w pozostałym
         zakresie ma charakter dobrowolny. W przypadku niepodania danych osobowych
         w zakresie wymaganym ustawą aplikacje kandydatów zostaną odrzucone. Odmowa podania
         danych w pozostałym zakresie również może skutkować odmową zawarcia umowy

9)      Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
         w formie profilowania.

 

 
wstecz


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Polityka prywatności. Więcej informacji.

Rozumiem