Przejdź do treści
A     A     A

Historia


* 1 stycznia 1929 r. - Magistrat uruchomił przedsiębiorstwo Autobusy Miejskie miasta Lublina. Datę tę traktuje się jako początek funkcjonowania właściwej komunikacji miejskiej w Lublinie. Początkowo uruchomiono 2 linie komunikacyjne: linię A - na trasie Dworzec-Koszary i B - Dworzec-Kalinowszczyzna.

* Na przełomie lat 1938/1939 - została wybudowana zajezdnia przy ul. Garbarskiej, która posiadała warunki do garażowania i obsługi 30 autobusów.

* W roku 1951 - zmieniono nazwę przedsiębiorstwa z Miejskiej Komunikacji Samochodowej na Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne.

* 21 lipca 1953 r. - na ulice Lublina  wyjechał pierwszy trolejbus. Pierwsza linia trolejbusowa miała  4 km i obsługiwana była przez 6 trolejbusów radzieckich typu IaTB.

* W 1955 r. - łączna długość linii komunikacyjnych wynosiła 81 km.

* W 1957 r. - rozpoczęto budowę nowoczesnej jak na ówczesne czasy zajezdni autobusowo- trolejbusowej zaplanowanej na 100 pojazdów w dzielnicy Helenów. W styczniu 1960 r. oddano do użytku pierwszą halę w tym obiekcie, zaś całość inwestycji zakończono wiosną 1963 r.

* W 1973 r. - w Lublinie wprowadzono nowy układ komunikacyjny, który przewidywał jak najwięcej połączeń bezpośrednich z miejsca zamieszkania do miejsca pracy i odwrotnie, likwidację promieniowego układu linii komunikacyjnych a wprowadzenie średnicowego a także zwiększenie częstotliwości kursowania pojazdów w godzinach szczytu. Do głównych inwestycji zrealizowanych w tym roku zaliczyć można modernizację stacji prostownikowej przy ul. Szczerbowskiego, adaptację terenu przy ul. Młyńskiej na tymczasową zajezdnię oraz modernizację Zajezdni Helenów.

* W lipcu 1976 r. - utworzono Zakład Komunikacji Miejskiej w Kraśniku, będący filią MPK w Lublinie. Na początek przekazano z naszego zakładu 37 autobusów marki "San", co pozwoliło na uruchomienie 10 linii komunikacyjnych o łącznej długości 131 km.

* Rok 1979 - to rok jubileuszu 50- lecia komunikacji miejskiej w Lublinie. MPK dysponowało wówczas 352 autobusami i 54 trolejbusami. Średnio dziennie przewoziły one ok. 500 tys. pasażerów. W przedsiębiorstwie zatrudnionych było blisko 2000 osób. 

* W lipcu 1980 r. - oddano do eksploatacji nową halę obsługi dla autobusów "Berliet" przy ul. Nałęczowskiej. Zakończono też rozbudowę podstacji przy ul. Garbarskiej, a także rozpoczęto budowę nowej zajezdni autobusowej na Majdanie Tatarskim. 

* W kwietniu 1982 r. - Prezydent Miasta Lublina jako organ założycielski zatwierdził statut MPK w Lublinie. Dokument ten określał relacje prawne między przedsiębiorstwem a otoczeniem oraz kompetencje organów przedsiębiorstwa i wzajemne relacje między nimi. W porównaniu zaś z poprzednimi unormowaniami organy przedsiębiorstwa uzyskały większą samodzielność. W czerwcu zaś wprowadzony został regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa.

* W czerwcu 1982 r. - na spotkaniu przedstawicieli 6 przedsiębiorstw komunikacyjnych w kraju (w tym lubelskiego MPK) utworzono Zrzeszenie Przedsiębiorstw Komunikacji Miejskiej w Kraju. Zrzeszenie to powstało w celu współpracy przedsiębiorstw miejskiej komunikacji publicznej, reprezentowania wspólnych interesów przedsiębiorstw oraz wykonywania usług na rzecz członków zrzeszenia.

* 15 grudnia 1985 r. - w nowej zajezdni na Majdanie Tatarskim oddano do użytku halę napraw głównych ze stanowiskami naprawczymi, blacharskimi, nauki zawodu i częścią socjalną dla zatrudnionej załogi - wtedy też nastąpiła uroczysta przeprowadzka zakładu Komunikacji Autobusowej Nr 2 do nowej zajezdni. Całkowite zakończenie budowy zajezdni na Majdanie Tatarskim nastąpiło w 1986 r.

* W sierpniu 1991 r. - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Lublinie przestało funkcjonować jako przedsiębiorstwo państwowe i na mocy Uchwały Zarządu Miasta Lublina z dniem 1 września 1991 r. zaczęło działalność jako Zakład Budżetowy.

* W 1992 r. - lubelskie MPK jako pierwsze w Polsce wprowadziło system biletów okresowych. Od tego momentu pasażerowie mogli zakupić bilet okresowy na jedną lub wszystkie linie ważny przez kolejne 7, 10, 15, 30 i 90 dni.

* Dwa lata później, tj. w lipcu 1994 r. wprowadzono system biletów jednorazowych czasowych. Pasażer w zależności od długości trasy jaką ma do pokonania, a co za tym idzie w zależności od czasu potrzebnego na przejazd, kasował bilet 10- minutowy ,20- minutowy lub 60- minutowy.

* W kwietniu 1994 r. - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne rozszerzyło swoją działalność o świadczenie usług przewozowych dla osób niepełnosprawnych specjalnie do tego celu przystosowanymi mikrobusami.

* W 1994 r. - w związku z remontem głównej ulicy Lublina - Krakowskiego Przedmieścia - zlikwidowana została funkcjonująca tam trakcja trolejbusowa.

* W 1995 r. - pojawiły się w Lublinie pierwsze autobusy niskopodłogowe - najpierw 4 Jelcze M121, nieco później Neoplany.

* 1 stycznia 1998 r. - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Lublinie z Zakładu Budżetowego przekształciło się w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Fakt ten pociągnął za sobą szereg zmian w zarządzaniu, strukturze organizacyjnej i działalności firmy.

* W roku 2001 - wszedł do eksploatacji pierwszy w mieście niskopodłogowy trolejbus oznaczony jako EKO-BUS Jelcz M121E.

* 17 grudnia 2007 r. - został oddany do użytku odcinek linii trolejbusowej Roztocze - Orkana - Armii Krajowej -  Bohaterów Monte Cassino - Wileńska - Głęboka.

* W kwietniu 2008 r. - do Lublina trafił niskopodłogowy trolejbus Solaris Trollino 12 zakupiony w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 

* Czerwiec-sierpień 2008 r. - MPK Lublin kupuje 20 nowych Solarisów URBINO 12.

* 18 sierpnia 2008 r. - został uruchomiony System Karty Biletu Elektronicznego. Tym samym odeszły do lamusa tzw. papierowe przejazdówki.

* Grudzień 2008 r. - MPK Lublin kupuje 2 nowe Mercedesy Conecto LF.

* Lipiec-wrzesień 2009 r. - flotę lubelskiego MPK zasila kolejna partia 30 nowych Mercedesów Conecto (20 szt. LF i 10 szt. G).

* 1 grudnia 2009 r. - MPK Lublin podpisuje 10- letnią umowę na świadczenie usług komunikacji miejskiej z gminą Lublin.

* 23 kwietnia 2010 r. - na ulicach Lublina debiutuje trolejbus MAZ 203T – pojazd złożony w Lublinie na nadwoziu białoruskiego autobusu MAZ 203.

* kwiecień, maj, czerwiec 2011 r. - na ulicach Lublina pojawiło się 15 trolejbusów Solaris Trollino 12 kupionych przez lubelskie MPK. Zakup był możliwy dzięki funduszom z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013. MPK w Lublinie pozyskało na ten cel z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ponad 26 mln zł.

* czerwiec 2011 r. - ruszyły prace przy modernizacji trzech podstacji zasilających trakcję trolejbusową przy ulicach: Garbarskiej, Kraśnickiej i Szczerbowskiego. W ramach modernizacji podstacji wymieniane są stare wyeksploatowane urządzenia na nowe oraz dodatkowo w ramach rozbudowy podstacji przy ul. Szczerbowskiego powstaje Centrum Sterowania Podstacjami - tzw. Centralna Dyspozytornia Mocy. Fundusze na ten cel pochodzą również z funduszy unijnych.

* lipiec, sierpień, wrzesień 2011 r. - do taboru MPK Lublin dołączają autobusy marki Autosan oraz przegubowe Mercedesy Citaro. Pojazdy zostały przekazane miejskiemu przewoźnikowi przez Zarząd Transportu Miejskiego. Autobusy zakupiono w ramach projektu unijnego pn. „Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie”. Docelowo w taborze będą 53 szt. Autosanów i 27 Mercedesów Citaro. Wszystkie autobusy wyposażone zostały w klimatyzację przestrzeni pasażerskiej.

* luty, marzec 2012 r. - do Lublina dociera kolejna piętnastka trolejbusów marki Solaris Trollino 12 kupionych dzięki unijnej dotacji. Tym samym w toborze trolejbusowym dokonuje się wielka rewolucja. Większość pojazdów to nowe, niskopodłogowe trolejbusy wyposażone m.in. w biletomaty.

* grudzień 2012 r. - do taboru MPK Lublin dołącza 20 sztuk 9-metrowych autobusów marki Autosan. Miniautobusy nie były dotychczas użytkowane w Lublinie. Pojazdy zostały przekazane miejskiemu przewoźnikowi przez Zarząd Transportu Miejskiego. Autobusy zakupiono w ramach projektu unijnego pn. „Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie”. Wszystkie autobusy są niskopodłogowe, wyposażone w klimatyzację przestrzeni pasażerskiej, monitoring oraz automaty do sprzedaży biletów.

* wrzesień 2013 r. - na ulice Lublina wyjechały pierwsze trolejbusy marki Solaris z dodatkowym napędem silnikowym. Firma Solaris Bus&Coach dostarczyła wozy wyposażone w układ jazdy autonomicznej w postaci silnika spalinowego. Alternatywny napęd pozwola na kierowanie trolejbusów odcinkami gdzie nie ma trakcji. Trolejbusy są niskopodłogowe, o długości 12 metrów, wyposażone w klimatyzacją przestrzeni pasażerskiej oraz monitoring. Dodatkowo posiadają automaty do sprzedaży biletów, a na siedzeniach umieszczona jest dedykowana tapicerka zawierająca wzór miejski. Łącznie do Lublina trafi 70 nowych trolejbusów. Firma Solaris dostarczy łącznie 20 trolejbusów Trollino 12M. Miasto zakupiło również 38 Ursusów T70116 oraz 12 trolejbusów przegubowych. Zakup taboru jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013, Działanie: III.1 Systemy miejskiego transportu zbiorowego.

* wrzesień 2013 r. - zaczęły obowiązywać w Lublinie przystanki „na żądanie”. Status ten otrzymały całe zespoły przystankowe, tj. przystanki „tam i z powrotem”, zlokalizowane z reguły naprzeciwko siebie - łącznie 125 przystanków. Status przystanków „na żądanie” otrzymały głównie przystanki zlokalizowane poza terenem Gminy Lublin, na których ok. 50% lub więcej zatrzymań autobusów następował bez wymiany pasażerów.

* 2 października 2013 r. - ruszyło nowe połączenie Lublin - Świdnik. Wybrane kursy linii nr 55 zostały skierowane do Świdnika.

* 6 grudnia 2013 r. - na ulice Lublina wyjechały pierwsze pojazdy MPK Lublin z wyklejonym herbem Lublina. Umieszczenie herbu na pojazdach komunikacji miejskiej było odpowiedzią na wnioski różnych środowisk, w tym również Rad Dzielnic jak i samych mieszkańców Lublina. Lubelski koziołek widniał już wcześniej na pojazdach lubelskiego MPK, został jednak zastąpiony przez logo „Lublin miasto inspiracji”.

* grudzień 2013 r. - wyjechały na ulice Lublina pierwsze trolejbusy marki Ursus. Wozy posiadają dodatkowy napęd w postaci baterii akumulatorów, co umożliwia im pokonywania 5-km odcinków tras niewyposażonych w trakcję trolejbusową. Ponadto są to pojazdy niskopodłogowe, o długości 12-metrów, wyposażone w klimatyzacją przestrzeni pasażerskiej oraz monitoring. Dodatkowo posiadają automaty do sprzedaży biletów, a na siedzeniach umieszczona jest dedykowana tapicerka zawierająca wzór miejski. Konsorcjum polsko-ukraińskie dostarczy łącznie 38 trolejbusów, zakup taboru jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013, Działanie: III.1 Systemy miejskiego transportu zbiorowego.

* maj 2014 r. - do Lublina dotarły pierwsze trolejbusy przegubowe. Lublin jest jedynym miastem w Polsce, który w taborze komunikacji miejskiej posiada takie pojazdy. Firma Solaris dostarczyła trolejbusy 18-metrowe, niskopodłogowe, z klimatyzacją przestrzeni pasażerskiej. Pojazdy są wyposażone w dodatkowy napęd w postaci baterii akumulatorów, który pozwala im pokonywać 5-km odcinki tras niewyposażone w trakcję trolejbusową. Trolejbusy posiadają monitoring oraz automaty do sprzedaży biletów, na siedzeniach umieszczona jest tapicerka zawierająca wzór miejski. Zakup taboru jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013, Działanie: III.1 Systemy miejskiego transportu zbiorowego.

* W roku 2014 rozszerzona została także oferta przewozowa. Komunikacją trolejbusową zostały objęte kolejne nowo wybudowane odcinki trakcji. Od 1 lutego 2014 r. do pętli na Felinie zostały skierowane wszystkie kursy linii nr 158, a od 1 kwietnia 2014 r. została także skierowana linia nr 156. Z kolei z końcem czerwca 2014 r. linie trolejbusowe nr: 151, 152 i 160 zostały wydłużone do nowo powstałej pętli przy ul. Powojowej, tj. pętli Abramowice. Jeśli zaś chodzi o funkcjonowanie komunikacji miejskiej na al. Unii Lubelskiej, to 31 października została uruchomiona nowa linia trolejbusowa 154 na trasie Zana ZUS - Zana - Wileńska - Głęboka - Narutowicza - al. Piłsudskiego - Al. Zygmuntowskie - al. Unii Lubelskiej - Podzamcze - Unicka - Obywatelska - Chodźki - Chodźki-szpital.

* 3 października 2014 r. - w konkursie z Kurierem Lubelskim nadano imię „Gutek” odrestaurowanemu Jelczowi 272 Mex, potocznie zwanego „Ogórkiem”. Jelcz 272 Mex jeździł w przeszłości w Lublinie (lata 1971-1983), potem na kilka lat opuścił nasze miasto i trafił w ręce prywatnej osoby. W roku 2005 został odkupiony przez Lubelskie Towarzystwo Ekologicznej Komunikacji, ale ponieważ LTEK nie posiadało odpowiednich funduszy na remont, pojazd został sprzedany. W grudniu 2009 r. trafił do MPK Kielce, gdzie miał zostać odrestaurowany, jednak i tam to się nie udało. Decyzją Zarządu MPK Lublin, w marcu 2013 roku, „Ogórek” został odkupiony i rozpoczął się jego gruntowny remont od podstaw. Dziś, dzięki pracy mechaników i lakierników z lubelskiego MPK, autobusowi przywrócono dawną świetność. Autobus, tak jak było pierwotnie, jest czerwony, z kremowymi wykończeniami. Ma ponad 10 metrów długości, dwoje drzwi i 81 miejsc (28 siedzących i 53 stojące).

*10 kwietnia 2015 r. - nastąpiło otwarcie nowej Zajezdni Trolejbusowej przy ul. Grygowej. Obiekt przekazał Prezydent Miasta Lublin, Krzysztof Żuk. Na uroczystości do Lublina zaproszone zostało szerokie grono gości z całej Polski – przede wszystkim przedstawicieli zakładów i przedsiębiorstw komunikacyjnych. Zajezdnia została wybudowana z unijnych funduszy, jej budowała trwała od czerwca 2013 r. Koszt to ponad 42 mln zł. Obiekt został przystosowany do obsługi 100 trolejbusów oraz 25 pojazdów zaplecza technicznego. Dla trolejbusów wybudowano dwie duże wiaty, pod którymi parkują pojazdy. To nowe rozwiązanie, którego nie było na dotychczasowej zajezdni przy al. Kraśnickiej. Nowością jest też system Vetra umożliwiający automatyczne sterowanie zwrotnicami na terenie zajezdni. Projekt objął także budowę hali obsługowo-naprawczej z nowoczesną myjnią i lakiernią, która spełnia rolę w pełni wyposażonego warsztatu i budynek administracyjny z zapleczem spełniającym najwyższe standardy. Tym samym zniknęła zajezdnia przy al. Kraśnickiej, która funkcjonowała od 1963 r.

*czerwiec 2015 r. - zakończenie projektu budowy autobusu elektrycznego, który został wyprodukowany w lubelskich zakładach Ursusa. Pojazd to wspólne dzieło firmy Ursus, MPK Lublin i Politechniki Lubelskiej. Autobus od 8 czerwca 2015 r. został skierowany do obsługi linii EKO. Wóz został odkupiony od konsorcjum i należy do taboru MPK Lublin. W ten sposób Lublin dołączył do grona polskich miast, w których będą w niedalekiej przyszłości eksploatowane elektrobusy. Zasilanie elektrycznego silnika Ekovolta zapewniają litowo-żelazowo-fosforowe baterie. Proces ładowania może odbywać się na dwa sposoby, pierwszy przez standardowe gniazdo sieciowe, drugi – z szybkiej ładowarki zamontowanej na przystanku i zasilanej z sieci trakcyjnej trolejbusów. Ładowarkę tego typu zainstalowano przy przystanku na al. Unii Lubelskiej.

* W 2015 roku rozszerzona została także oferta przewozowa. Komunikacją trolejbusową zostały objęte kolejne nowo wybudowane odcinki trakcji. Od 1 września nastąpiło objęcie linią 160 odcinka trakcji trolejbusowej na ulicach Zemborzyckiej i Diamentowej. Dodatkowo od marca linia nr 159 wykorzystuje nowo wybudowane odcinki trakcji: Granitowa – Jana Pawła II do Ronda Kowcza – Armii Krajowej do Orkana. Ponadto, w czerwcu odbyły się konsultacje społeczne w sprawie nowego układu połączeń linii komunikacji miejskiej, w tym otwarte spotkania z mieszkańcami. W wyniku zakończonych konsultacji od 1 września 2015 r. został wprowadzony I etap zmian w układzie połączeń, uwzględniający:

- poprawę obsługi komunikacyjnej dzielnicy Ponikwoda poprzez wydłużenie linii nr 16 do Węglarza
- zmianę trasy linii 4 poprzez skierowanie jej ulicami: al. Tysiąclecia – Lwowska – al. Andersa, zamiast ul. Lubartowską (realizacja wniosków mieszkańców oraz Rad Dzielnic Kalinowszczyzna i Ponikwoda w sprawie uruchomienia bezpośredniego połączenia z al. Spółdzielczości Pracy, w celu, m.in. dowozu dzieci do szkoły przy ul. Lwowskiej)
- zmianę trasy linii nr 73 poprzez połączenie Felina z ul. Mickiewicza oraz dodatkowo skierowanie wybranych kursów na ul. Wygodną, w celu dowiezienia i powrotu dzieci do/ze szkoły przy ul. Zdrowej, ponadto wydłużenie godzin kursowania i uruchomienie kursów w weekendy
- zwiększenie częstotliwości kursowania w soboty, niedziele i dni świąteczne linii nr: 7, 40, 47 i 55
- wzmocnienie obsługi komunikacyjnej dzielnicy Abramowice poprzez regularną – 30–minutową częstotliwość kursowania linii nr 17
- wzmocnienie obsługi komunikacyjnej Lipniaka poprzez zmianę trasy linii nr 39
- wzmocnienie obsługi miejscowości Mętów i Abramowice Prywatne poprzez wydłużenie odpowiednio wybranych kursów linii nr 17 i 73
- wydłużenie wybranych kursów linii nr 21 w dzień powszedni do Felin Europark.

W wyniku współpracy z władzami gmin ościennych nastąpił kolejny etap rozszerzania oferty przewozowej poza granice gminy Lublin. 10 sierpnia 2015 r. została uruchomiona nowa linii nr 5 do Świdnika i Mełgwi, która na swojej trasie przejazdu uwzględnia obsługę Portu Lotniczego. Z kolei 1 września nastąpiło objęcie obsługą komunikacyjną Gminy Jastków poprzez wydłużenie linii nr 20 wybranymi kursami we wszystkie dni tygodnia do Jastkowa oraz uruchomienie nowej linii nr 33 do Tomaszowic. 

*Rok 2016 był obfity w zmiany, przede wszystkim w zakresie oferty przewozowej – nowe linie, modyfikacje tras czy zwiększenie częstotliwości kursowania.

Od połowy grudnia do obsługi linii komunikacji miejskiej zostało skierowanych 30 fabrycznie nowych autobusów marki Mercedes Conecto. Usługi przewozu świadczy spółka Warbus z Warszawy 20 autobusami przegubowymi i 10 o standardowej długości 12 m. Są to pojazdy w całości niskopodłogowe, klimatyzowane, wyposażone w monitoring i biletomaty. Pojazdy posiadają dodatkowo elektroniczne zewnętrzne tablice kierunkowe i wewnętrzne
Ponadto, jeszcze w wakacje, świadczenie usług przewozowych na zlecenie ZTM w Lublinie rozpoczęło konsorcjum firm, którego liderem są Lubelskie Linie Autobusowe. Firma wygrała przetarg na tzw. „pakiet konopnicki” i obsługuje linie nr: 12, 33, 39, 78, 79 i 85 ośmioma autobusami 12-metrowymi marki Maz i Solbus.

I kwartał 2016 r. zaowocował dużym pakietem zmian w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Wówczas nastąpiło skierowanie linii nr 14 do przystanku Węglinek oraz wydłużenie linii nr 16 do pętli Rudnik. Ponadto na linii 159 wprowadzono w dzień powszedni w godzinach szczytu komunikacyjnego częstotliwość priorytetową 7–8 min. W marcu uruchomione zostały dwie nowe linie: 30 i 157. Wprowadzono także zmiany tras linii autobusowych i trolejbusowych nr: 13, 16, 152 i 154. Nastąpiła również elektryfikacja linii 28 wraz ze zmianą trasy i numeracji na 161. Od marca zwiększono także częstotliwość kursowania linii nr 151 w dzień powszedni do 7–8 minut. Wzmocniono również obsługę Strefy Ekonomicznej na Felinie poprzez wydłużenie wybranych kursów linii nr: 21 i 23 do Ronda Przemysłowców oraz skierowanie kursów wariantowych linii 14 ulicami: …Witosa – Moritza – Vetterów do Felin Uniwersytet. Dalsze, istotne zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej nastąpiły jesienią. Od 1 września 2016 r. linia nr 47 została wydłużona do pętli Zbożowa. Z kolei od 1 października 2016 r. nastąpiło wydłużenie wybranych kursów linii nr 4 do Dysa oraz linii nr 74 do Rudnik-kościół.

W wyniku współpracy z władzami gmin ościennych, nastąpił kolejny etap rozszerzania oferty przewozowej poza granice Gminy Lublin. 13 sierpnia 2016 r. ruszyło nowe połączenie do Świdnika obsługiwane autobusami komunikacji miejskiej – linia nr 35. Nowe kursy uwzględniają teren Kalinówki oraz zapewniają dojazd do cmentarza w Świdniku. To wynik współpracy ZTM w Lublinie z władzami gmin ościennych Świdnik oraz Głusk i kolejny etap rozszerzania oferty przewozowej poza granice Gminy Lublin. Konstrukcja trasy linii nr 35 zapewnia dowóz pasażerów do dużego węzła przesiadkowego na Felinie, skąd mogą kontynuować podróż innymi liniami.

W związku z przeniesieniem miejsca przesiadkowego dla komunikacji nocnej z Placu Litewskiego na Plac Wolności zmianie uległy trasy linii nocnych, zgodnie z przeprowadzonymi konsultacjami społecznymi. Od połowy maja 2016 r. linia N1 obsługuje relację Paderewskiego – Żeglarska, linia N2 łączy Gęsią z Felinem i wybranymi kursami obsługuje teren Świdnika, natomiast linia N3 kursuje na trasie Skansen – Abramowice z uwzględnieniem obsługi ul. Nowy Świat. Poza zmianami tras linii nocnych nastąpiło także zwiększenie częstotliwości ich kursowania. W dwie noce w tygodniu, z piątku na sobotę oraz z soboty na niedzielę linie nocne kursują co 30 minut. W październiku, w pierwszej kolejności zwiększona została częstotliwość w przedziale czasowym od 23:30 do 1:30, czyli wprowadzone zostały kursy o godz. 00:00 i 01:00. Kolejne dwa dodatkowe kursy o godz. 23:00 i 02:00 zaczęły obowiązywać od listopada 2016 r.

Od 1 lutego 2016 r. wszedł w życie nowy cennik biletów komunikacji miejskiej. Nastąpiło uproszczenie taryfy, poprzez likwidację droższych biletów w komunikacji nocnej. Na liniach nocnych obowiązują te same stawki co w komunikacji dziennej. Dodatkowo, wprowadzono nowe rodzaje biletów oraz zmianę cen biletów czasowych, okresowych i biletu sprzedawanego przez kierowcę. Ceny biletów rodzinnych oraz biletów okresowych na okaziciela pozostały na dotychczasowym poziomie. Ponadto, z końcem października wprowadzono nową szatę graficzną biletów komunikacji miejskiej. Nowe bilety różnią się od obecnych przede wszystkim rozmieszczeniem i symboliką elementów wchodzących w skład grafiki. Nowy wzór biletów został przygotowany przez Referat ds. Marketingu Miasta.

* 20 lutego 2017 r. Miasto Lublin podpisało list intencyjny z Ministerstwem Rozwoju i Finansów oraz Ministerstwem Energii i Polskim Funduszem Rozwoju S.A., który zakłada podjęcie współpracy z Rządem RP na rzecz rozwoju elektromobilności w Polsce. Plany rozwoju transportu zbiorowego na lata 2014-2020 przewidują zakup 40 nowych trolejbusów, budowę 3 podstacji zasilających trakcję trolejbusową oraz budowę 10 km nowej trakcji trolejbusowej. Lublin ma również plany uruchomienia systemu autobusu elektrycznego, obejmującego autobusy elektryczne (32 w ramach projektów podstawowych i około 35 w ramach projektów rezerwowych) oraz stanowiska szybkiego ładowania (7 w ramach projektów podstawowych i 5 w ramach projektów rezerwowych). Pojazdy będą wyposażone w ogniwa umożliwiające przejazd minimum 40 km pomiędzy ładowniami – czas ładowania ok. 10 minut na przystanku końcowym (pętli).

W środowisku komunikacyjnym pojawił się nowy podmiot – Polski Związek Pracodawców Transportu Publicznego z siedzibą w Warszawie. MPK Lublin znalazło się wśród członków-założycieli, a Prezes Zarządu MPK Lublin, Tomasz Fulara objął funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej PZPTP. Związek został zarejestrowany 21 marca i powstał, by wspólnie podejmować działania na rzecz współpracy z innymi organizacjami pracodawców, w celu kształtowania harmonijnego rozwoju gospodarki ze szczególnym uwzględnieniem branży komunikacyjnej.

18 września 2017 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Lublinie otrzymało nagrodę w konkursie „Lodołamacze” za wybitne osiągnięcia na rzecz osób niepełnosprawnych. MPK Lublin zajęło III miejsce w kategorii „Instytucja”. Lubelskie MPK doceniono za zatrudnianie osób niepełnosprawnych i stworzenie im warunków do funkcjonowania.

29 września 2017 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Lublinie podpisało umowę z Konsorcjum Solaris Bus & Coach S. A. oraz Millennium Leasing Sp. z o.o., na dzierżawę 15 autobusów przegubowych. Zgodnie z umową, pierwsze pięć autobusów dotrze do Lublina najpóźniej do 6 lutego 2018 r., natomiast pozostałe 10 sztuk – maksymalnie do 26 lutego 2018 r. Nowe wozy będą niskopodłogowe, klimatyzowane, spełniające najwyższe europejskie normy ochrony środowiska (EURO 6), wyposażone w monitoring, z elektronicznymi wyświetlaczami, wyposażone w głosową zapowiedź przystanków oraz posiadające tzw. „ciepłe guziki”. Dodatkowo mają być wyposażone w biletomaty, w których będzie można płacić kartą. W nowych autobusach mają być też porty USB do ładowania telefonu czy tabletu oraz bramki do zliczania pasażerów. Dzierżawa potrwa 10 lat, MPK Lublin zapłaci Konsorcjum Solaris Bus & Coach S. A. oraz Millennium Leasing Sp. z o.o. ponad 31 mln zł.

*W połowie lutego 2018 r. na ulice Lublina wyjechały nowe, przegubowe autobusy marki Solaris. 18- metrowe Solarisy są niskopodłogowe i przystosowane do przewożenia osób niepełnosprawnych; klimatyzowane; spełniające najwyższe europejskie normy ochrony środowiska (EURO 6); wyposażone w monitoring; z elektronicznymi wyświetlaczami; wyposażone w głosową zapowiedź przystanków oraz posiadające tzw. „ciepłe guziki”. W nowych autobusach są też porty USB oraz bramki do zliczania pasażerów. Dzięki dostawom z ruchu można było wycofać najstarsze pojazdy – Neoplany i Jelcze.

*20 lutego 2018 r. MPK Lublin podpisało umowę z Konsorcjum URSUS BUS S. A. oraz mLeasing Spółka z o.o. na dzierżawę dziesięciu 12-metrowych autobusów. Wszystkie wozy mają być niskopodłogowe i przystosowane do przewożenia osób niepełnosprawnych, z klimatyzacją, spełniające najwyższe europejskie normy ochrony środowiska (EURO 6), wyposażone w monitoring, z elektronicznymi wyświetlaczami, wyposażone w głosową zapowiedź przystanków oraz posiadające tzw. „ciepłe guziki”. Dodatkowo mają być wyposażone w biletomaty, w których będzie można płacić kartą. W nowych autobusach będą też porty USB i bramki do zliczania pasażerów.

*W lipcu Narodowa Rada Ekologiczna nagrodziła MPK Lublin za działalność na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego regionu oraz świadomości ekologicznej Polaków przyznając jej tytuł „EKOJANOSIKA 2018”. Nagroda wręczona została przez Posłów Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska oraz Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Lubelskie MPK od lat inwestuje w rozwój niskoemisyjnego transportu. Spółka podejmuje szereg działań w zakresie modernizacji posiadanego taboru, zaplecza technicznego oraz infrastruktury niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie. MPK włącza się także w szereg działań proekologicznych mających na celu promowanie komunikacji miejskiej jako ekologicznego środka transportu.

*We wrześniu tabor lubelskiego MPK wzbogacił się o 15 nowych trolejbusów przegubowych marki Ursus. Niskopodłogowe trolejbusy są wyposażone w klimatyzację i monitoring. Posiadają biletomaty przyjmujące płatność monetami, jak również kartą płatniczą. Wyposażenie pojazdów obejmuje także gniazdka ładowania telefonów komórkowych oraz bramki liczące pasażerów. Lublin, jako jedyne miasto w kraju, posiada trolejbusy o długości 18 metrów. Liczba trolejbusów przegubowych wzrosła do 27 sztuk. W związku z zakupem tego rodzaju pojazdów, wskaźnik taboru wielkopojemnego w komunikacji miejskiej wynosi obecnie 34%.

*W październiku do floty pojazdów komunikacji miejskiej dołączyło 8 fabrycznie nowych autobusów marki Ursus. Dostawa tej partii wozów jest jednoznaczna z wycofaniem z ruchu ostatnich czterech wysokopodłogowych autobusów marki Jelcz 120M, będących własnością MPK Lublin. Oznacza to koniec pewnej epoki w lubelskiej komunikacji miejskiej. Teraz do ruchu kierowany jest tylko i wyłącznie tabor niskopodłogowy. Autobusy mają 12-metrów długości, spełniające najwyższą normę emisji spalin Euro 6. Ponadto pojazdy są niskopodłogowe, przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, monitorowane i klimatyzowane. Na wyposażeniu autobusów znajdują się również biletomaty z możliwością płatności kartą, bramki liczenia pasażerów oraz cztery podwójne porty USB do ładowania urządzeń mobilnych. Zakup 8 autobusów jest współfinansowany ze środków unijnych w ramach projektu „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. 

*W grudniu 2018 r. na ulice Lublina wyjechała pierwsza piątka 12-metrowych autobusów marki Ursus. Wszystkie wozy są niskopodłogowe i przystosowane do przewożenia osób niepełnosprawnych, z klimatyzacją, spełniające najwyższe europejskie normy ochrony środowiska (EURO 6), wyposażone w monitoring, z elektronicznymi wyświetlaczami, wyposażone w głosową zapowiedź przystanków oraz posiadające tzw. „ciepłe guziki”. Wyposażone są też w biletomaty, w których można płacić kartą. W nowych autobusach są też porty USB i bramki do zliczania pasażerów. MPK Lublin podpisało umowę z Konsorcjum URSUS BUS S. A. oraz mLeasing Spółka z o.o. na dzierżawę dziesięciu 12-metrowych autobusów w lutym 2018 r. Kolejna transza pięciu Ursusów ma wyjechać na ulice w styczniu 2019 r.

* W roku 2019 podpisano trzy umowy na dostawę nowych elektrycznych pojazdów. Tabor komunikacji miejskiej powiększy się łącznie o 20 elektrobusów oraz 15 przegubowych trolejbusów. Wartość kontraktów zawartych przez ZTM Lublin z firmą Solaris przekracza 106 mln zł. Wraz z dostawą autobusów elektrycznych zostanie dostarczona także infrastruktura do ich ładowania. Pierwsze trolejbusy trafią do Lublina w listopadzie 2020 roku. Zakończenie dostaw autobusów elektrycznych planowane jest we wrześniu 2021 roku. Dodatkowo, z końcem roku zostały ogłoszone kolejne postępowania na dostawę łącznie 12 fabrycznie nowych autobusów elektrycznych. Dostawy pojazdów w ramach tych postępowań przewidziano w latach 2021-2022.

* Z końcem października 2019 r. został oddany do użytkowania pierwszy w Lublinie parking typu Park&Ride. Został on zlokalizowany przy granicy miasta na terenie nowo wybudowanej pętli „Choiny”. Parking jest przeznaczony dla osób, które dojeżdżają z przedmieść, sąsiednich gmin i korzystają z komunikacji miejskiej. Parking przeznaczony jest dla 54 samochodów osobowych, zawiera także 4 stanowiska typu Kiss&Ride, przeznaczone do krótkiego postoju dla samochodów, które podwożą osoby korzystające z komunikacji miejskiej. W rejonie parkingu znajdują się wiaty wypoczynkowe oraz miejsce na około 100 rowerów.

* 21 listopada 2019 r. Gmina Lublin podpisała z MPK Lublin Sp. z o.o. nową umowę powierzenia usług transportowych. Przedmiotem umowy jest określenie zasad świadczenia przez MPK na rzecz Miasta usług komunikacji miejskiej. Umowa określa m.in. zakres i standardy świadczenia usług, warunki techniczne dotyczące taboru oraz prognozowaną ilość wozokilometrów na kolejne lata. Umowa weszła w życie 1 stycznia 2020 r. i będzie obowiązywała do dnia 31 grudnia 2029 r.

* Kolejne wyzwanie dla komunikacji lubelskiej to nowy system biletu elektronicznego. Wdroży go konsorcjum firm: Mera Systemy i R&G Plus. W ramach tego projektu zostaną uruchomione nowoczesne, niedostępne dotychczas w lubelskiej komunikacji miejskiej metody pobierania opłat. Możliwe będzie wprowadzenie m.in. degresywnej taryfy przystankowej (check in/out). W praktyce oznacza to, że pasażer zapłaci za tyle przystanków, ile przejechał. Ponadto zostanie uruchomiona możliwość zakupu biletów okresowych na dowolną liczbę dni. Z kolei rozwiązanie w postaci elektronicznej portmonetki pozwoli na gromadzenie środków w celu zakupu biletów. Uruchomienie systemu planowane jest na sierpień 2021 r.

* W roku 2019 oddano do użytkowania nowe odcinki trakcji trolejbusowej na ulicach: Grygowej, Mełgiewskiej, na ul. Chodźki od istniejącej pętli trolejbusowej do ul. Smorawińskiego, na ulicach Smorawińskiego, Szeligowskiego oraz Choiny. Trolejbusy korzystają z ponad 70 km trakcji, z czego większość powstała w ramach projektów unijnych zrealizowanych w ostatnich latach.

* Rok 2019 to „porządki” w numeracji linii trolejbusowych. W wyniku przeprowadzonych ankiet wśród pasażerów, trzy linie trolejbusowe otrzymały nowe numery: linia nr 10 zmieniła się w 150, 19 w 162, zaś linia nr 162 przenumerowała się w 202.
 

 

   
   
   

 

wstecz


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Polityka prywatności. Więcej informacji.

Rozumiem