Przejdź do treści
A     A     A

aktualne


2016-12-23

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na ubezpieczenie majątku i innych interesów „MPK Lublin” Sp. z o.o. w latach 2017 - 2018

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Lublin - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Ubezpieczenie majątku i innych interesów „MPK Lublin” Sp. z o.o. w latach 2017-2018”, zamawiający działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy PZP jako najkorzystniejsze wybrał następujące oferty: 

Czytaj dalej » 2016-12-12

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu na ubezpieczenie majątku i innych interesów „MPK Lublin” Sp. z o.o. w latach 2017-2018

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Lublin - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych informuje, że w dniu 12.12.2016 r. odbyło się otwarcie ofert złożonych w postępowaniu na ubezpieczenie majątku i innych interesów „MPK Lublin” Sp. z o.o. w latach 2017-2018.

Czytaj dalej » 2016-12-06

Zapytania i odpowiedzi oraz informacja o zmianie treści SIWZ z dnia 06.12.2016 r. i zmianie terminów składania i otwarcia ofert w postępowaniu na ubezpieczenie majątku i innych interesów „MPK Lublin” Sp. z o.o. w latach 2017-2018

Zapytania i odpowiedzi oraz informacja o zmianie treści SIWZ z dnia 06.12.2016 r. i zmianie terminów składania i otwarcia ofert w postępowaniu na ubezpieczenie majątku i innych interesów „MPK Lublin” Sp. z o.o. w latach 2017-2018 (pdf)

 

2016-11-28

Zmiana treści SIWZ z dnia 28.11.2016 r. w przetargu ograniczonym na ubezpieczenie majątku i innych interesów „MPK Lublin” Sp. z o.o. w latach 2017-2018

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Lublin - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w związku z wyznaczeniem na dzień 09.12.2016 r. terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego na „Ubezpieczenie majątku i innych interesów „MPK Lublin” Sp. z o.o. w latach 2017-2018”, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zmienia treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie punktów 11.2 i 11.5 SIWZ, które otrzymują nowe poniższe brzmienie:

Czytaj dalej » 2016-10-19

Przetarg ograniczony na ubezpieczenie majątku i innych interesów „MPK Lublin” Sp. z o.o. w latach 2017 - 2018

Ogłoszenie o przetargu (pdf)

SIWZ z załącznikami nr 1 - 8 (pdf)

Załącznik Nr 9a - Formularz cenowy dotyczący części I zamówienia (pdf)  (xlsx)

Załącznik Nr 9b - Formularz cenowy dotyczący części II zamówienia (pdf)  (xlsx)

Załacznik nr 10 do SIWZ - wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (pdf) (doc)

Załacznik nr 11 do SIWZ - formularz JEDZ (pdf) (doc)

Załącznik nr 12 do SIWZ - wzór oświadczenia o przynależnosci do grupy kapitałowej (pdf) (doc)

 

2015-03-04

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na zakup i sukcesywną dostawę oleju napędowego w ilości 18000 m3

        Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Lublin - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zawiadamia,że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i sukcesywną dostawę oleju napędowego w ilości 18000 m3 jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez ORLEN Paliwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ul. Zglenickiego 44, 09-411 Płock.

 

Czytaj dalej » 2015-02-20

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dotyczące przedłużenia do dnia 25.02.2015 r. terminów składania i otwarcia ofert w postępowaniu na zakup i sukcesywną dostawę oleju napędowego w ilości 18000 m3

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dotyczące przedłużenia do dnia 25.02.2015 r. terminów składania i otwarcia ofert w postępowaniu na zakup i sukcesywną dostawę oleju napędowego w ilości 18000 m3 (pdf)

2015-02-18

Zapytanie i odpowiedź, zmiana treści SIWZ z dnia 18.02.2015 r. oraz informacja o zmianie terminów składania i otwarcia ofert w postępowaniu na zakup i sukcesywną dostawę oleju napędowego w ilości 18000 m3

Zapytanie i odpowiedź, zmiana treści SIWZ z dnia 18.02.2015 r. oraz informacja o zmianie terminów składania i otwarcia ofert w postępowaniu na zakup i sukcesywną dostawę oleju napędowego w ilości 18000 m3 (pdf)

2015-02-06

Zapytania i odpowiedzi oraz informacja o zmianie treści SIWZ z dnia 06.02.2015 r. w postępowaniu na zakup i sukcesywną dostawę oleju napędowego w ilości 18000 m3

Zapytania i odpowiedzi oraz informacja o zmianie treści SIWZ z dnia 06.02.2015 r. w postępowaniu na zakup i sukcesywną dostawę oleju napędowego w ilości 18000 m3 (pdf)

2015-01-22

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dotyczące zmiany treści SIWZ z dnia 19.01.2015 r. w postępowaniu na zakup i sukcesywną dostawę oleju napędowego w ilości 18000 m3

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (pdf)

2015-01-19

Zmiana treści SIWZ z dnia 19.01.2015 r. w postępowaniu na zakup i sukcesywną dostawę oleju napędowego w ilości 18000 m3

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Lublin - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zmienia treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

 

Czytaj dalej » 2015-01-17

Przetarg nieograniczony na zakup i sukcesywną dostawę oleju napędowego w ilości 18000 m3

Ogłoszenie o przetargu (pdf)

SIWZ  - (pdf)

Załącznik nr 1 -  Formularz ofertowy: (doc), (pdf)

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału: (doc), (pdf)

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia: (doc), (pdf)

Załącznik nr 4 - Lista lub informacja z art. 26 ust. 2d: (doc), (pdf)

Załącznik nr 5 - Wzór umowy: (pdf)

Załącznik nr 6 - Wykaz dostaw: (doc), (pdf)

 

2014-12-19

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ubezpieczenie majątku i innych interesów „MPK Lublin” Sp. z o.o. w roku 2015 - 2016

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Lublin - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Ubezpieczenie majątku i innych interesów „MPK Lublin” Sp. z o.o. w latach 2015-2016” jako najkorzystniejsze wybrane zostały następujące oferty:
 

Czytaj dalej » 2014-09-27

Przetarg ograniczony na ubezpieczenie majątku i innych interesów „MPK Lublin” Sp. z o.o. w latach 2015 - 2016

Ogłoszenie o przetargu

Czytaj dalej »


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Polityka prywatności. Więcej informacji.

Rozumiem