Przejdź do treści
A     A     A

aktualne


2020-04-03

Postępowanie na dostawę masek ochronnych na twarz

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę masek ochronnych na twarz.

 

1.    Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa w okresie od kwietnia do maja 2020 roku 4000 masek ochronnych na twarz (zakrywających nos i usta). Zamówienie podzielone jest na dwie części, tj.:

1)   maski medyczne (tzw. chirurgiczne) – ilość 2000 sztuk,

2)   atestowane maski oddechowe z filtrem FFP – ilość 2000 sztuk. Maski oddechowe muszą
       posiadać   klasę bezpieczeństwa minimum FFP1 oraz ściśle przylegać do twarzy i zapewniać
       ochronę dwukierunkową, tj. filtrować zarówno wydychane, jak i wdychane powietrze.
       Wymagane jest ich wykonanie z materiału, który zapewnia małe zawilgocenie
       w trakcie użytkowania.

 
2.    Termin wykonania zamówienia.

Zamówienie realizowane będzie w okresie od kwietnia do maja 2020 roku. Zamawiający wymaga sukcesywnej dostawy masek w cyklach tygodniowych (każdorazowo po 500 sztuk). Dokładne ilości poszczególnych rodzajów masek podawane będą przed realizacją zamówienia na kolejny tydzień. Łączna ilość zamówionych masek wyniesie około 4000 sztuk, z możliwością zwiększenia ilości w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.

 

3.    Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.

Wykonawcy uprawnieni są do porozumiewania się z zamawiającym za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: zp@mpk.lublin.pl

4.    Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, tj. na jedną wybraną lub dwie części zamówienia. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, zapewniającej pełną czytelność jej treści. Oferta powinna zawierać: cenę realizacji zamówienia, tj. cenę jednostkową maski medycznej i/lub cenę jednostkową maski oddechowej z filtrem FFP (w zależności czy wykonawca składa ofertę na jedną wybraną czy na dwie części zamówienia), termin płatności oraz zostać podpisana przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu wykonawcy.

Oferty w formie skanu podpisanego dokumentu należy przesłać do dnia 08.04.2020 r.
do godz. 15:00 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: zp@mpk.lublin.pl

5.    Inne istotne warunki zamówienia:

1)    wykonawca w ramach zaoferowanej ceny zobowiązany będzie dostarczać
        zamówienia do magazynów „MPK Lublin” Sp. z o.o. przy ul. Antoniny Grygowej 56 w Lublinie,

2)    wykonawca na żądanie zamawiającego zobowiązany będzie do przedłożenia
        dokumentów poświadczających źródło pochodzenia produktu oraz potwierdzających
        odpowiednie atesty,

3)     zamawiający informuje, że zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania
        bez podania przyczyny lub zakończenia postępowania bez dokonania wyboru oferty.

wstecz


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Polityka prywatności. Więcej informacji.

Rozumiem