Przejdź do treści
A     A     A

aktualne


2020-04-24

Ogłoszenie - postępowanie ofertowe - dostawa gazowanej i niegazowanej wody mineralnej w butelkach o pojemności 1,5 litra

  Ogłoszenie o postępowaniu

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Antoniny Grygowej 56, 20-260 Lublin, w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, które nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ogłasza postępowanie ofertowe na: dostawę gazowanej i niegazowanej wody mineralnej w butelkach o pojemności 1,5 litra.

1.   Termin realizacji zamówienia: maj 2020 r. – kwiecień 2021 r.

2.   Warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

      - aktualny odpis z właściwego rejestru / aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności
        gospodarczej z CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) oraz
        dokumenty określające uprawnienia przedstawiciela składającego ofertę do reprezentacji,
        jeśli nie wynikają one z wyżej wymienionych odpisów i zaświadczeń (np. Pełnomocnictwo).

3.    Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę z najniższą ceną.

4.   Informacje o sposobie porozumiewania się z wykonawcami: za pośrednictwem poczty
      elektronicznej na adres e-mail: zaopatrzenie2@mpk.lublin.pl

5.   Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie
      pisemnej zapewniającej pełną czytelność jej treści. Oferta powinna zawierać: cenę 1   
      butelki wody (uwzględniającą koszt dostawy do magazynu zamawiającego), producenta wody,
      warunki płatności, termin realizacji dostawy od dnia złożenia zamówienia oraz być podpisana
      przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu wykonawcy.

      Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej (skan podpisanej oferty) na adres
      e-mail: zaopatrzenie2@mpk.lublin.pl,

      w terminie do dnia 29 kwietnia 2020 r. do godz. 1500.

6.   Termin związania ofertą: 30 dni

7.   Warunki umowy:zostaną uzgodnione z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę.

8.   Kontakt do osoby, która może udzielić wyjaśnień w sprawie postępowania: Grzegorz Kulik
      tel. kom. 600 980 401.

9.   Inne istotne warunki zamówienia: nie określono.

Zamawiający informuje, że zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny lub zakończenia postępowania bez dokonania wyboru oferty.

Klauzula  RODO (pdf)
 
wstecz


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Polityka prywatności. Więcej informacji.

Rozumiem