Przejdź do treści
A     A     A

archiwalne


2013-12-18

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ubezpieczenie majątku i innych interesów „MPK Lublin” Sp. z o.o. w roku 2014

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Lublin - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Ubezpieczenie majątku i innych interesów „MPK Lublin” Sp. z o.o. w roku 2014” jako najkorzystniejsze wybrane zostały następujące oferty:

1)  w części I zamówienia „Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych” złożona przez Towarzystwo
     Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S. A., ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa.


   Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, treść jego oferty odpowiada treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteriów oceny ofert.

2)  w części II zamówienia „Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej „MPK Lublin” Sp.
     z o.o.” złożona przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Oddział Regionalny
    w Lublinie, ul. Konrada Wallenroda 2f, 20-607 Lublin.


  Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, treść jego oferty odpowiada treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteriów oceny ofert.

Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu:


I.   na część I zamówienia „Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych”:
1.  Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Oddział Regionalny w Lublinie,
     ul. Konrada Wallenroda 2f, 20-607 Lublin.
2.  COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń S. A. Vienna Insurance Group,
      Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa.
3.  Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia Spółka Akcyjna, ul. Hestii 1,
     81-731 Sopot.
4. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S. A. Vienna Insurance Group I Oddział Lublin,
     ul. Zamojska 47, 20-107 Lublin.
5. Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S. A., ul. Chmielna 85/87,
    00-805 Warszawa.

II. na część II zamówienia „Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej „MPK Lublin” Sp. z o.o.”:
1. Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Oddział Regionalny w Lublinie,
    ul. Konrada Wallenroda 2f, 20-607 Lublin.
2. COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń S. A. Vienna Insurance Group,
    Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa.
3. Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S. A., ul. Chmielna 85/87,
    00-805 Warszawa.

 Streszczenie oceny i porównania ofert w części I zamówienia „Ubezpieczenie pojazdów
  mechanicznych”:

Numer oferty

Firma (nazwa) oraz adres wykonawcy

Liczba punktów
w kryterium:

Razem punktów

Cena

Klauzule dodatkowe
i inne postanowienia szczególne preferowane

1

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Oddział Regionalny w Lublinie, ul. Konrada Wallenroda 2f, 20-607 Lublin

85,45
4
89,45
2

COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń S. A. Vienna Insurance Group, Al. Jerozolimskie 162,
02-342 Warszawa

79,85
1
80,85
3

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia Spółka Akcyjna, ul. Hestii 1, 81-731 Sopot

81,12
3,5
84,62
4

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S. A. Vienna Insurance Group I Oddział Lublin,
ul. Zamojska 47, 20-107 Lublin

91,11
4
95,11
5

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S. A., ul. Chmielna 85/87,
00-805 Warszawa

95
3,25
98,25

  

Streszczenie oceny i porównania ofert w części II zamówienia „Ubezpieczenie majątku
i odpowiedzialności cywilnej „MPK Lublin” Sp. z o.o.”:

Numer oferty

Firma (nazwa) oraz adres wykonawcy

Liczba punktów
w kryterium:

Razem punktów

Cena

Klauzule dodatkowe
i inne postanowienia szczególne preferowane

1

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Oddział Regionalny w Lublinie, ul. Konrada Wallenroda 2f, 20-607 Lublin

93,47
5
98,47
2

COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń S. A. Vienna Insurance Group, Al. Jerozolimskie 162,
02-342 Warszawa

95
1,25
96,25
5

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S. A., ul. Chmielna 85/87,
00-805 Warszawa

92,27
5
97,27 

wstecz


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Polityka prywatności. Więcej informacji.

Rozumiem