Przejdź do treści
A     A     A

archiwalne


2014-12-19

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ubezpieczenie majątku i innych interesów „MPK Lublin” Sp. z o.o. w roku 2015 - 2016

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Lublin - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Ubezpieczenie majątku i innych interesów „MPK Lublin” Sp. z o.o. w latach 2015-2016” jako najkorzystniejsze wybrane zostały następujące oferty: 

 

1)   w części I zamówienia „Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych” oferta złożona przez Powszechny      Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa.

     Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, treść jego oferty odpowiada treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteriów oceny ofert.

 

2)   w części II zamówienia „Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej „MPK Lublin”
      Sp. z o.o.” oferta złożona przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna,
       Al. Jana Pawła II  24, 00-133 Warszawa
.

     Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, treść jego oferty odpowiada treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteriów oceny ofert.

 

Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu:

 I.    na część I zamówienia „Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych” oferty złożyli:

1.    Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” Spółka Akcyjna, 00-805 Warszawa,
       ul. Chmielna 85/87.

2.    Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia Spółka Akcyjna, ul. Hestii 1,
       81-731 Sopot.

3.    UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, ul. Gdańska 132, 90-520 Łódź.

4.    Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Al. Jana Pawła II 24,
       00-133 Warszawa.

 

II.     na część II zamówienia „Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej „MPK Lublin”
        Sp. z o.o.” oferty złożyli:

1.     Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group,
        Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa.

2.     Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” Spółka Akcyjna, 00-805 Warszawa,
        ul. Chmielna 85/87.

3.     Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia Spółka Akcyjna, ul. Hestii 1,
        81-731 Sopot.

4.     UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, ul. Gdańska 132, 90-520 Łódź.

5.     Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Al. Jana Pawła II 24,
        00-133 Warszawa.

 

Streszczenie oceny i porównania ofert w części I zamówienia „Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych”:

 

Firma (nazwa) oraz adres wykonawcy

Liczba punktów
w kryterium:

Razem punktów

Cena

Klauzule dodatkowe
i inne postanowienia szczególne preferowane

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” Spółka Akcyjna, 00-805 Warszawa, ul. Chmielna 85/87

94,78
3,25
98,03

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia Spółka Akcyjna, ul. Hestii 1, 81-731 Sopot.

86,73
4
90,73

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna,
ul. Gdańska 132, 90-520 Łódź

83,41
2,25
85,66

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna,
Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa

95
3,25
98,25
 

Streszczenie oceny i porównania ofert w części II zamówienia „Ubezpieczenie majątku
i odpowiedzialności cywilnej „MPK Lublin” Sp. z o.o.”, które nie podlegają odrzuceniu:

 

Firma (nazwa) oraz adres wykonawcy

Liczba punktów
w kryterium:

Razem punktów

Cena

Klauzule dodatkowe
i inne postanowienia szczególne preferowane

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group, Al. Jerozolimskie 162,
02-342 Warszawa

87,48
4
91,48

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” Spółka Akcyjna, 00-805 Warszawa, ul. Chmielna 85/87

86,91
5
91,91

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna,
ul. Gdańska 132, 90-520 Łódź

64,86
4
68,86

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna,
Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa

95
5
100
 
 
 
 
 
 
 
wstecz


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Polityka prywatności. Więcej informacji.

Rozumiem