Przejdź do treści
A     A     A

archiwalne


2016-12-23

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na ubezpieczenie majątku i innych interesów „MPK Lublin” Sp. z o.o. w latach 2017 - 2018

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Lublin - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Ubezpieczenie majątku i innych interesów „MPK Lublin” Sp. z o.o. w latach 2017-2018”, zamawiający działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy PZP jako najkorzystniejsze wybrał następujące oferty:

1)   w części I zamówienia „Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych” ofertę złożoną przez  
       Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Al. Jana Pawła II 24,
       00-133 Warszawa
.

   Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, treść jego oferty odpowiada treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz oferta nie podlega odrzuceniu i jest
najkorzystniejsza pod względem przyjętych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteriów oceny ofert.

 

2)  w części II zamówienia „Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej „MPK Lublin”
     Sp. z o.o.” ofertę złożoną przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna,
     ul. Gdańska 132, 90-520 Łódź
.

   Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, treść jego oferty odpowiada treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz oferta nie podlega odrzuceniu i jest
najkorzystniejsza pod względem przyjętych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteriów oceny ofert.

 

Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu na część I zamówienia „Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych”:

1.      Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Al. Jana Pawła II 24,
         00-133 Warszawa.

2.     Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” Spółka Akcyjna, ul. Chmielna 85/87,
         00-805  Warszawa.

 

Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu na część II zamówienia „Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej „MPK Lublin”
Sp. z o.o.”:

1.      Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Al. Jana Pawła II 24,
         00-133 Warszawa.

2.      Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” Spółka Akcyjna, ul. Chmielna 85/87,
         00-805  Warszawa.

3.      UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, ul. Gdańska 132, 90-520 Łódź.

 

Punktacja przyznana ofertom w części I zamówienia „Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych”:

Firma (nazwa) oraz adres wykonawcy

Liczba punktów
w kryterium:

Łączna punktacja

Cena

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna,
Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa

95
3,50
98,50

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” Spółka Akcyjna, ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa

55,88
2,50
58,38
 

Punktacja przyznana ofertom w części II zamówienia „Ubezpieczenie majątku
i odpowiedzialności cywilnej „MPK Lublin” Sp. z o.o.”, które nie podlegają odrzuceniu:

Firma (nazwa) oraz adres wykonawcy

Liczba punktów
w kryterium:

Łączna punktacja

Cena

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna,
Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa

49,65
3,25
52,90

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” Spółka Akcyjna, ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa

64,11
4,25
68,36

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna,
ul. Gdańska 132, 90-520 Łódź

95
3,75
98,75

  

wstecz


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Polityka prywatności. Więcej informacji.

Rozumiem