Przejdź do treści
A     A     A

Aktualności


2021-07-30

Rok z Lubelską Kartą Miejską

Blisko 23 tys. nadanych znaczników, 50 partnerów programu oraz rabaty w wysokości od 5 do 25% – to efekty funkcjonowania Lubelskiej Karty Miejskiej przez ostatnich 12 miesięcy. Z końcem lipca, mija rok od wdrożenia przez Miasto programu, który umożliwia korzystanie z szerokiego katalogu ulg i zniżek na miejskie usługi oraz produkty oferowane przez partnerów projektu.

– Duże zainteresowanie Lubelską Kartą Miejską ze strony mieszkańców potwierdza, że jej koncepcja była słuszna. To, obok loterii Rozlicz PIT w Lublinie, kolejny miejski program premiujący mieszkańców, którzy płacą podatki w Lublinie i przyczyniają się w ten sposób do wzrostu dochodów miasta i jego rozwoju. Zachęcam osoby uprawnione, które jeszcze nie zdecydowały się na uzyskanie znacznika, do złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami. Posiadanie Lubelskiej Karty Miejskiej umożliwia liczne ulgi w takich obszarach, jak kultura, sport i rekreacja, oświata, zdrowie, gastronomia czy handel. Posiadacze Karty mogą również korzystać z tańszych biletów komunikacji miejskiej. Program stanowi również pierwszy element nowego systemu Biletu Elektronicznego Komunikacji Aglomeracyjnej (LUBIKA), w ramach którego powstają nowoczesne, niedostępne dotychczas w lubelskiej komunikacji miejskiej rozwiązania i metody pobierania opłat – mówi Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin, ds. Inwestycji i Rozwoju.

W 2020 r. nadano ponad 17,7 tys. znaczników, a w tym roku – kolejnych blisko 5 tys. Nabór wniosków do programu trwa nieprzerwanie. Mogą do niego przystąpić osoby, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym właściwym dla osoby zamieszkałej na terenie Lublina i deklarują w zeznaniu podatkowym jako miejsce swojego zamieszkania Gminę Lublin, bez względu na to, czy osiągają dochód. Program jest również adresowany do osób, które rozliczają podatek rolny z tytułu prowadzonego gospodarstwa rolnego i deklarują jako miejsce zamieszkania Gminę Lublin. Z programu mogą skorzystać także mieszkańcy Lublina, którzy nie osiągają dochodów opodatkowanych, a są objęci działaniami społecznymi prowadzonymi przez Miasto. Do programu są włączone także dzieci tych osób do ukończenia 18. roku życia, a w przypadku kontynuowania nauki – do 26. roku życia, a także dzieci i młodzież przebywające w miejskich placówkach pieczy zastępczej lub rodzinnej. Dzieci, które nie ukończyły 6 lat, mają prawo do korzystania ze zniżek i ulg w ramach programu na podstawie Lubelskiej Karty Miejskiej nadanej rodzicowi albo opiekunowi prawnemu.

W przypadku osób, które posiadają już Kartę Biletu Elektronicznego (KBE) wystarczy złożyć wniosek o nadanie Lubelskiej Karty Miejskiej. Natomiast dla osób zainteresowanych programem, ale nie posiadających jeszcze KBE, pierwszym krokiem jest zawnioskowanie o tę Kartę, a następnie złożenie już właściwego wniosku o zakodowanie na niej Lubelskiej Karty Miejskiej.


Praktyczne informacje przy składaniu wniosku:

 • Przy składaniu wniosku konieczne jest okazanie dokumentu ze zdjęciem oraz, w zależności od posiadanego uprawnienia do wydania LKM, dokumentu potwierdzającego takie uprawnienie.
 • Dla większości mieszkańców dokumentem potwierdzającym uprawnienie do wydania LKM jest pierwsza strona zeznania podatkowego za ostatni rok podatkowy wraz z potwierdzeniem złożenia zeznania podatkowego we właściwym dla Gminy Lublin Urzędzie Skarbowym albo Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO);
 • Numer na UPO musi być zgodny z numerem wygenerowanym na złożonym dokumencie PIT;
 • Należy pamiętać, żeby okazać pierwszą stronę zeznania podatkowego złożonego do Urzędu Skarbowego, a nie informacji od pracodawcy o dochodach osiągniętych w danym roku podatkowym (nie PIT11 i nie PIT40);
 • Warto zadbać o to, aby mieć potwierdzenie rozliczenia PIT. Szczególnie dotyczy to osób, które pozostawiają rozliczenie pracodawcy lub ZUS. Na platformie Twój e-PIT można samodzielnie wygenerować potwierdzenie rozliczenia podatku. Można to zrobić do 30 kwietnia, czyli terminu rozliczenia PIT za poprzedni rok;
 • Konieczne jest posiadanie (fizycznie) przy składaniu wniosku Kart Biletu Elektronicznego wszystkich osób, dla których ma być nadana LKM;
 • W przypadku składania wniosku o LKM dla innej osoby, konieczne jest posiadanie upoważnienia od wnioskodawcy oraz przedstawienie pierwszej strony jego zeznania podatkowego wraz z potwierdzeniem złożenia zeznania oraz posiadanie Karty Biletu Elektronicznego tej osoby, której ma być nadana LKM;
 • W przypadku emerytów, którzy nie pracują dodatkowo i nie rozliczali PIT (posiadają tylko PIT40), potrzebne jest zaświadczenie z Urzędu Skarbowego;
 • Możliwość przedstawienia zaświadczenia z Urzędu Skarbowego dotyczy również pozostałych osób, które z jakiś powodów nie mogą okazać PIT i potwierdzenia jego złożenia;
 • W przypadku osób do 26. roku życia, które uczą się, są studentami i nie rozliczają się samodzielnie, uprawniony rodzic powinien posiadać Kartę Biletu Elektronicznego dziecka oraz legitymację szkolną/legitymację studencką do wglądu;
 • W przypadku innego nazwiska dziecka niż rodzica, który wnioskuje o przyznanie LKM dla dziecka, konieczny jest akt urodzenia do wglądu;
 • W przypadku osiągania dochodów z prowadzenia gospodarstwa rolnego – należy przedstawić aktualną decyzję ustalającą wysokość podatku rolnego;
 • W przypadku korzystania ze świadczeń MOPR potrzebne jest zaświadczenie nie starsze niż 3 miesiące o korzystaniu z tych świadczeń;
 • W przypadku przebywania dziecka w rodzinie zastępczej do wniosku należy okazać postanowienie sądu o umieszczeniu w rodzinie zastępczej;
 • W przypadku dzieci znajdujących się w placówce opiekuńczo wychowawczej również należy przedstawić postanowienie sądu o umieszczeniu dziecka w takiej placówce.

Wnioski o nadanie LKM są przyjmowane w Punktach Obsługi ZTM oraz w funkcjonujących Biurach Obsługi Mieszkańców. Osoby, które są już użytkownikami Karty Biletu Elektronicznego i nie mają potrzeby jej wyrobienia, mogą skorzystać z usług BOM-ów, zlokalizowanych przy ul. Wieniawskiej, Filaretów, Szaserów, Kleeberga i Wolskiej. Punkty te są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7.45-15.15. Natomiast punkty prowadzone przez ZTM obsługują klientów w godzinach 7.15-16.45. Przed wizytą warto wcześniej wypełnić wniosek i skompletować niezbędne dokumenty. Dodatkowo, w przypadku upoważnienia kogoś do złożenia wniosku o nadanie Lubelskiej Karty Miejskiej, należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.

Lubelska Karta Miejska jest zapisywana na dotychczas funkcjonującej imiennej Karcie Biletu Elektronicznego, na wniosek osoby zainteresowanej, rodzica/opiekuna lub osoby uprawnionej. Karta nie posiada fizycznego, graficznego znacznika wskazującego na korzystanie z Programu. Informacja o tym jest „zaszyta” wewnątrz Karty w formie elektronicznego identyfikatora. Lubelska Karta Miejska jest nadawana bezpłatnie, na czas określony. Jeśli wniosek został złożony do 30 kwietnia br., to będzie ona ważna do końca przyszłego roku.

Na potrzeby programu lojalnościowego powstała także dedykowana strona internetowa lubika.lublin.eu, na której dostępne są niezbędne dokumenty, regulamin Lubelskiej Karty Miejskiej, najczęściej zadawane pytania oraz wszelkie inne ważne informacje dotyczące projektu. Na serwisie lubika.lublin.eu istnieje również możliwość sprawdzenie ważności nadanej już wcześniej Lubelskiej Karty Miejskiej.

Pierwszym krokiem do wprowadzenia i realizacji programu Lubelska Karta Miejska było podjęcie 28 lutego 2020 r. przez Radę Miasta Lublin stosownej uchwały w tej sprawie. Z kolei uruchomienie programu i rozpoczęcie przyjmowania wniosków o nadanie znacznika LKM nastąpiło 31 lipca ubiegłego roku. 

wstecz


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Polityka prywatności. Więcej informacji.

Rozumiem