Przejdź do treści
A     A     A

Aktualności


2021-10-20

Komunikacja miejska po uruchomieniu Dworca Metropolitalnego

Miasto rozpoczyna dyskusję publiczną na temat obsługi komunikacyjnej Lublina, po oddaniu do użytkowania Dworca Metropolitalnego. Nowoczesny obiekt stanie się centralnym węzłem przesiadkowym, integrującym w jednym miejscu różne środki transportu zbiorowego. Od 21 października br. mieszkańcy mogą zgłaszać swoje propozycje do funkcjonowania linii autobusowych i trolejbusowych. Docelowe zmiany w układzie połączeń wejdą w życie z początkiem 2023 roku.

– Wraz z uruchomieniem Dworca Metropolitalnego zmieni się układ komunikacyjny. W jednym miejscu nastąpi połączenie komunikacji miejskiej, pozamiejskiej i dalekobieżnej, co z pewnością będzie ułatwieniem dla mieszkańców miasta i pasażerów z regionu. Nowy Dworzec wraz z węzłami przesiadkowymi i zespołami przystanków ma sprawić, by do miasta wjeżdżało mniej samochodów, a kierowcy wybierali ekologiczną komunikację miejską. Dlatego dobrze zaprojektowany, dostosowany do potrzeb przyszłych użytkowników układ połączeń komunikacji miejskiej ma kluczowe znaczenie. Już teraz rozpoczynamy dyskusję, nie tylko o tym, jak będzie funkcjonować komunikacja miejska w rejonie Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego, ale także jak ma wyglądać cały układ transportu zbiorowego w mieście. Ważnym celem tych zmian jest poprawa konkurencyjności komunikacji miejskiej, jako nowoczesnego i ekologicznego środka transportu, stanowiącego realną alternatywę dla podróży realizowanych samochodem – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Pierwszy etap, stanowiący przygotowanie do rozpoczęcia właściwych konsultacji społecznych, zakłada rozpoznanie i diagnozę potrzeb. Od jutra (21 października) na stronie ztm.lublin.eu zamieszczona zostanie ankieta online, zawierająca kilka pytań dotyczących preferencji i zachowań komunikacyjnych. Za jej pośrednictwem mieszkańcy będą mogli również zgłaszać własne propozycje zmian. ZTM udostępni także numer telefonu: 81 466 96 64 oraz adres e-mail: konsultacje@ztm.lublin.eu. Mieszkańcy będą mieli również możliwość wypełnienie ankiety w formie papierowej w Punktach Sprzedaży Biletów i Biurze Obsługi Klienta ZTM w Lublinie (ul. Zielona 5 i Nałęczowska 14). Dodatkowo, Zarząd Transportu Miejskiego chce wykorzystać doświadczenie kierowców komunikacji miejskiej, którzy jeżdżąc na co dzień na poszczególnych liniach, najlepiej znają problemy obecnego układu połączeń. Czas na zbieranie pomysłów, opinii i wniosków zarówno mieszkańców, pasażerów, jak i kierowców lubelskich autobusów i trolejbusów, wyznaczono do końca roku.

W proces tworzenia nowego układu połączeń zostaną włączone Rady Dzielnic. Tematowi siatki połączeń poświęcony będzie najbliższy Konwent Przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnic Miasta Lublin. Jego celem jest przedstawienie ogólnych założeń możliwych zmian i przeprowadzenie otwartej dyskusji. Kolejnym krokiem będzie analiza zmian w zakresie transportu zbiorowego w kontekście obsługi terenu poszczególnych dzielnic.

Ważnym partnerem do rozmów o nowym układzie połączeń są także gminy ościenne. ZTM zwróci się również do nich o opinię, jednocześnie wskazując na nowe możliwości obsługi komunikacyjnej, jakie da Dworzec Metropolitalny i węzły przesiadkowe wybudowane na obrzeżach Lublina.

Innym źródłem wiedzy o oczekiwaniach mieszkańców na temat funkcjonowania komunikacji miejskiej będą badania marketingowe. ZTM przeprowadzi je na wiosnę przyszłego roku. Badania stanowią komponent międzynarodowego projektu realizowanego wspólnie ze stolicą Mołdawii – Kiszyniowem i będą finansowane ze środków zewnętrznych.

– Reorganizacja obecnego układu połączeń linii autobusowych i trolejbusowych, do której się przygotowujemy, ma dostosować komunikację miejską do realiów i potrzeb, a te z pewnością zmienią się wraz z oddaniem do użytkowania Dworca Metropolitalnego. Dodatkowo, trzeba wziąć pod uwagę to, jak rozwija się Lublin. W różnych częściach miasta powstają nowe osiedla mieszkaniowe, miejsca pracy oraz odpoczynku, z kolei w niektórych lokalizacjach obserwujemy spadek ruchu pasażerskiego. Z uwagi na trudny okres pandemii, zmiany te nie skutkowały modyfikacjami w przebiegu linii. Teraz mamy do tego doskonałą okazję. Głównym założeniem nowej siatki połączeń ma być skrócenie czasu podróży, zwiększenie dostępności komunikacyjnej, szczególnie w rejonach peryferyjnych oraz optymalizacja wykorzystania dostępnych środków technicznych i zasobów ludzkich – mówi Grzegorz Malec, Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego.

W opracowaniu ostatecznego układu połączeń, wsparcia Miastu udzieli Politechnika Lubelska. Przedstawiciele Miasta i lubelskiej uczelni podpisali list intencyjny o współpracy w celu opracowania modelu ruchu dla Lublina oraz stworzenia narzędzi do jego kalibracji. Naukowcy z Politechniki Lubelskiej, w ramach opracowania modelu ruchu drogowego, zaproponują i zweryfikują również nowy układ dla komunikacji miejskiej.

Model ruchu drogowego to narzędzie, które cyfrowo przedstawia potoki ruchu drogowego i jednocześnie zapewnia możliwości symulowania sieci drogowej. Pozwoli on również na prognozowanie ruchu drogowego z uwzględnieniem różnych uczestników, w tym także transportu zbiorowego. Dodatkowo, narzędzie to umożliwi symulowanie różnych działań, np. zmian w organizacji ruchu czy też budowy lub rozbudowy poszczególnych odcinków infrastruktury drogowej. Model ruchu drogowego pozwala na wierne odwzorowanie wszystkich zachowań i potrzeb związanych z ruchem drogowym w powiązaniu z przedstawieniem tych zjawisk za pośrednictwem zoptymalizowanych danych i ich wielkości (natężenia ruchu, średnich prędkości).

– Proces powstawania modelu ruchu drogowego opiera się na matematycznych opisach przepływu ruchu, opracowanych w oparciu o kompleksowe badania ruchu, na jak największej grupie uczestników. Dla Miasta Lublin planuje się wykonanie 6 tys. takich badań, w wybranych gospodarstwach domowych, co realnie przełoży się na ponad 10 tys. ankiet. Pozwoli to na poznanie zachowań i potrzeb komunikacyjnych uczestników ruchu drogowego w mieście. Opracowany dla specyfiki Lublina model ruchu drogowego umożliwi także analizę siatki połączeń transportu zbiorowego oraz ocenę skuteczność poszczególnych wariantów. W ramach prowadzonych badań opracowana zostanie także propozycja nowej siatki połączeń – mówi Arkadiusz Niezgoda, Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością UM Lublin.

Proces tworzenia nowego układu połączeń komunikacji miejskiej rozpocznie się 21 października i potrwa do listopada 2022 r. Podzielono go na kilka etapów:

2021 rok

  • I etap – zbieranie wniosków, pomysłów i opinii mieszkańców oraz kierowców komunikacji miejskiej (październik-grudzień)

2022 rok

  • II etap – analiza przedstawionych propozycji (styczeń-marzec)
  • III etap – badania napełnienia pojazdów, kierunków przemieszczania się i preferencji pasażerów (marzec-kwiecień)
  • IV etap – budowa modelu ruchu przy współpracy Wydziału Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością UM Lublin z Politechniką Lubelską oraz projekt nowej siatki połączeń komunikacji miejskiej (kwiecień-czerwiec)
  • V etap – konsultacje społeczne projektu nowej siatki połączeń z Radami Dzielnic, mieszkańcami oraz z gminami ościennymi w ramach funkcjonowania Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (wrzesień-październik)
  • VI etap – przedstawienie ostatecznej wersji nowej siatki połączeń (listopad-grudzień)

2023 rok

  • VII etap – wdrożenie nowej siatki połączeń (I kwartał)

Ostatnie, tak istotne zmiany w miejskiej komunikacji były wprowadzone w Lublinie w 2015 roku. W wyniku przeprowadzonych wówczas konsultacji społecznych zmiany w przebiegu linii wprowadzono dwuetapowo i miały one na celu skierowanie komunikacji trolejbusowej przez nowe odcinki trakcji, optymalizację tras przejazdu i częstotliwości kursowania na liniach autobusowych i trolejbusowych oraz wprowadzenie wspólnych modułów kursowania na większości linii komunikacyjnych.

Budowa Dworca Metropolitalnego wraz z modernizacją okolicznych ulic ruszyła z końcem stycznia br. Termin realizacji inwestycji upływa z końcem lipca 2022 r. Budowa Dworca Metropolitalnego wraz z przebudową układu komunikacyjnego, w jego rejonie, to najważniejszy komponent projektu Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu to około 300 mln zł, z czego 178,5 mln zł stanowią środki unijne. Zakończenie realizacji całego projektu wyznaczono na 31 grudnia 2022 r.

wstecz


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Polityka prywatności. Więcej informacji.

Rozumiem