Przejdź do treści
A     A     A

archiwalne


2019-12-20

Zaproszenie do składania ofert - zakup i sukcesywna dostawa nowych części zamiennych do układu napędowego autobusów marki: Autosan, Jelcz, Mercedes, Solaris i Ursus oraz trolejbusów marki Solaris Trollino i Ursus

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na sukcesywne dostawy nowych części zamiennych do układu napędowego autobusów marki: Autosan, Jelcz, Mercedes, Solaris i Ursus oraz trolejbusów marki Solaris Trollino i Ursus.

Czytaj dalej » 2019-12-20

Zaproszenie do składania ofert - zakup i sukcesywna dostawa nowych części układu jezdnego do autobusów marki: Autosan, Jelcz, Mercedes, Solaris i Ursus oraz trolejbusów marki Solaris Trollino i Ursus

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na sukcesywne dostawy nowych części zamiennych do układu jezdnego autobusów marki: Autosan, Jelcz, Mercedes, Solaris i Ursus oraz trolejbusów marki Solaris Trollino i Ursus.

Czytaj dalej » 2019-12-20

Zaproszenie do składania ofert - zakup i sukcesywne dostawy szyb do autobusów marki: Autosan, Jelcz, Mercedes, Solaris i Ursus oraz trolejbusów Marki Solaris Trollino i Ursus

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na sukcesywne dostawy szyb do autobusów marki: Autosan, Jelcz, Mercedes, Solaris i Ursus oraz trolejbusów marki Solaris Trollino i Ursus.

Czytaj dalej » 2019-12-20

Zaproszenie do składania ofert - zakup i sukcesywne dostawy filrtów do autobusów marki: Autosan, Jelcz, Mercedes, Solaris i Ursus oraz trolejbusów marki: Solaris Trollino i Ursus

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na sukcesywne dostawy filtrów do autobusów marki: Autosan, Jelcz, Mercedes, Solaris i Ursus oraz trolejbusów marki Solaris Trollino i Ursus.

Czytaj dalej » 2019-12-20

Zaproszenie do składania ofert - zakup i sukcesywne dostawy nowych części zamiennych elementów nadwozia do autobusów marki: Autosan, Jelcz, Mercedes, Solaris i Ursus oraz trolejbusów marki Solaris Trollino i Ursus

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na sukcesywne dostawy nowych części zamiennych elementów nadwozia autobusów marki: Autosan, Jelcz, Mercedes, Solaris i Ursus oraz trolejbusów marki Solaris Trollino i Ursus.

Czytaj dalej » 2019-11-19

Informacja o wyborze ofert w postępowaniu na zakup i sukcesywną dostawę opon nowych i bieżnikowanych oraz wykonywanie usługi bieżnikowania opon

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że w postępowaniu na zakup i sukcesywną dostawę opon fabrycznie nowych i bieżnikowanych oraz wykonywanie usługi bieżnikowania opon, przeznaczonych do autobusów i trolejbusów, oferty złożyli:

Czytaj dalej » 2019-11-14

Pytanie i odpowiedź w postępowaniu na zakup i sukcesywną dostawę opon fabrycznie nowych i bieżnikowanych oraz wykonywanie usługi bieżnikowania opon

 Pytanie i odpowiedź opony (pdf)

2019-11-07

Postępowanie ofertowe na zakup i sukcesywną dostawę opon nowych i bieżnikowanych oraz wykonywanie usługi bieżnikowania opon

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Antoniny Grygowej 56, 20-260 Lublin, w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, które nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ogłasza postępowanie ofertowe na: zakup i sukcesywną dostawę opon fabrycznie nowych i bieżnikowanych oraz wykonywanie usługi bieżnikowania opon, przeznaczonych do autobusów i trolejbusów, zgodnie z poniższymi informacjami i wymaganiami:

Czytaj dalej » 2019-08-26

Informacja o wyborze ofert na zakup i sukcesywna dostawa akumulatorów

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że w postępowaniu na zakup i sukcesywna dostawa akumulatorów, oferty złożyli:

Czytaj dalej » 2019-08-09

Informacja o wyniku postępowania na dzierżawę blokad alkoholowych w 103 pojazdach komunikacji miejskiej

Informacja o wyniku postępowania na dzierżawę blokad alkoholowych w 103 pojazdach komunikacji miejskiej

Czytaj dalej » 2019-07-25

Ogłoszenie - postępowanie ofertowe na zakup i sukcesywną dostawę akumulatorów

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Antoniny Grygowej 56, 20-260 Lublin, w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, które nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ogłasza postępowanie ofertowe na: zakup i sukcesywną dostawę akumulatorów, zgodnie z poniższymi informacjami i wymaganiami:

Czytaj dalej » 2019-07-24

Ogłoszenie - postępowanie ofertowe na dzierżawę blokad alkoholowych w 103 pojazdach komunikacji miejskiej

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Antoniny Grygowej 56, 20-260 Lublin, w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, które nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ogłasza postępowanie ofertowe na dzierżawę blokad alkoholowych w 103 pojazdach komunikacji miejskiej,

Czytaj dalej » 2019-06-19

Zaproszenie do składania ofert - zakup i sukcesywne dostawy nowych części zamiennych elementów nadwozia do autobusów marki: Autosan, Jelcz, Mercedes, Neoplan, Solaris i Ursus oraz trolejbusów marki Solaris Trollino i Ursus

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na sukcesywne dostawy nowych części zamiennych elementów nadwozia autobusów marki: Autosan, Jelcz, Mercedes, Neoplan, Solaris i Ursus oraz trolejbusów marki Solaris Trollino i Ursus.

Czytaj dalej » 2019-06-19

Zaproszenie do składania ofert - zakup i sukcesywna dostawa nowych części układu jezdnego do autobusów marki: Autosan, Jelcz, Mercedes, Neoplan, Solaris i Ursus oraz trolejbusów marki Solaris Trollino i Ursus

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na sukcesywne dostawy nowych części zamiennych do układu jezdnego autobusów marki: Autosan, Jelcz, Mercedes, Neoplan, Solaris i Ursus oraz trolejbusów marki Solaris Trollino i Ursus.

Czytaj dalej » 2019-06-19

Zaproszenie do składania ofert - zakup i sukcesywne dostawy szyb do autobusów marki: Autosan, Jelcz, Mercedes, Solaris, Neoplan i Ursus oraz trolejbusów Marki Solaris Trollino i Ursus

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na sukcesywne dostawy szyb do autobusów marki: Autosan, Jelcz, Mercedes, Neoplan, Solaris i Ursus oraz trolejbusów marki Solaris Trollino i Ursus

Czytaj dalej » 2019-06-19

Zaproszenie do składania ofert - zakup i sukcesywne dostawy filrtów do autobusów marki: Autosan, Jelcz, Mercedes, Neoplan, Solaris i Ursus oraz trolejbusów marki: Solaris Trollino i Ursus

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na sukcesywne dostawy filtrów do autobusów marki: Autosan, Jelcz, Mercedes, Neoplan, Solaris i Ursus oraz trolejbusów marki Solaris Trollino i Ursus.

Czytaj dalej » 2019-06-19

Zaproszenie do składania ofert - zakup i sukcesywna dostawa nowych części zamiennych do układu napędowego autobusów marki: Autosan, Jelcz, Mercedes, Neoplan, Solaris i Ursus oraz trolejbusów marki Solaris Trollino i Ursus

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na sukcesywne dostawy nowych części zamiennych do układu napędowego autobusów marki: Autosan, Jelcz, Mercedes, Neoplan, Solaris i Ursus oraz trolejbusów marki Solaris Trollino i Ursus.

Czytaj dalej » 2019-05-06

Informacja o wyniku postępowania na dostawę gazowanej i niegazowanej wody mineralnej w butelkach o pojemności 1,5 litra

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że w postępowaniu na zakup i sukcesywną dostawę gazowanej i niegazowanej wody mineralnej w butelkach o pojemności 1,5 litra oferty złożyli:

Czytaj dalej » 2019-04-16

Ogłoszenie - postępowanie ofertowe - dostawa gazowanej i niegazowanej wody mineralnej w butelkach o pojemności 1,5 litra

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ul. Antoniny Grygowej 56, 20-260 Lublin, w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, które nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ogłasza postępowanie ofertowe na: dostawę gazowanej i niegazowanej wody mineralnej w butelkach o pojemności 1,5 litra.

Czytaj dalej » 2019-01-16

Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia na dostawy filtrów, szyb oraz nowych części zamiennych

Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia na dostawy filtrów, szyb oraz nowych części zamiennych (pdf)

2019-01-08

Informacja o zamieszczeniu prawidłowego załącznika z wykazem części zamiennych w postępowaniu prowadzonym w formie zaproszenia do składania ofert na zakup i sukcesywne dostawy nowych części zamiennych elementów nadwozia do autobusów marki: Autosan, Jelcz,

Informacja o zamieszczeniu prawidłowego załącznika z wykazem części zamiennych w postępowaniu prowadzonym w formie zaproszenia do składania ofert na zakup i sukcesywne dostawy nowych części zamiennych elementów nadwozia do autobusów marki: Autosan, Jelcz, Mercedes, Neoplan i Solaris oraz trolejbusów marki Solaris Trollino i Ursus

Czytaj dalej » 2018-12-20

Zaproszenie do składania ofert - zakup i sukcesywne dostawy szyb do autobusów marki: Autosan, Jelcz, Mercedes, Solaris i Neoplan oraz trolejbusów Marki Solaris Trollino i Ursus

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na sukcesywne dostawy szyb do autobusów marki: Autosan, Jelcz, Mercedes, Solaris i Neoplan oraz trolejbusów marki Solaris Trollino i Ursus.

Czytaj dalej » 2018-12-20

Zaproszenie do składania ofert - zakup i sukcesywne dostawy filrtów do autobusów marki: Autosan, Jelcz, Mercedes, Neoplan i Solaris oraz trolejbusów marki: Solaris Trollino i Ursus

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na sukcesywne dostawy filtrów do autobusów marki: Autosan, Jelcz, Mercedes, Neoplan i Solaris oraz trolejbusów marki Solaris Trollino i Ursus.

Czytaj dalej » 2018-12-20

Zaproszenie do składania ofert - zakup i sukcesywna dostawa nowych części układu jezdnego do autobusów marki: Autosan, Jelcz, Mercedes, Neoplan i Solaris oraz trolejbusów marki Solaris Trollino i Ursus

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na sukcesywne dostawy nowych części zamiennych do układu jezdnego autobusów marki: Autosan, Jelcz, Mercedes, Neoplan i Solaris oraz trolejbusów marki Solaris Trollino i Ursus.

Czytaj dalej » 2018-12-20

Zaproszenie do składania ofert - zakup i sukcesywne dostawy nowych części zamiennych elementów nadwozia do autobusów marki: Autosan, Jelcz, Mercedes, Neoplan i Solaris oraz trolejbusów marki Solaris Trollino i Ursus

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na sukcesywne dostawy nowych części zamiennych elementów nadwozia autobusów marki: Autosan, Jelcz, Mercedes, Neoplan i Solaris oraz trolejbusów marki Solaris Trollino i Ursus.

Czytaj dalej » 2018-12-20

Zaproszenie do składania ofert - zakup i sukcesywna dostawa nowych części zamiennych do układu napędowego autobusów marki: Autosan, Jelcz, Mercedes, Neoplan i Solaris oraz trolejbusów marki Solaris Trollino i Ursus

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na sukcesywne dostawy nowych części zamiennych do układu napędowego autobusów marki: Autosan, Jelcz, Mercedes, Neoplan i Solaris oraz trolejbusów marki Solaris Trollino i Ursus.

Czytaj dalej » 2018-12-13

Ogłoszenie - postępowanie ofertowe na „Dostawę oryginalnych części do obsług technicznych łopatkowych sprężarek powietrza HYDROVANE 504”

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ul. Antoniny Grygowej 56, 20-260 Lublin, w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, które nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ogłasza postępowanie ofertowe na: „Dostawę oryginalnych części do obsług technicznych łopatkowych sprężarek powietrza HYDROVANE 504,”  zgodnie z poniższymi informacjami i wymaganiami:

Czytaj dalej » 2018-11-28

Informacja o wyniku postępowania na zakup i sukcesywną dostawę płynu - wodnego roztworu mocznika 32% (tzw. AdBlue)

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że w postępowaniu na zakup i sukcesywną dostawę płynu - wodnego roztworu mocznika 32% (tzw. AdBlue) do pojazdów eksploatowanych przez „MPK Lublin” Sp. z o.o.

 

Czytaj dalej » 2018-11-15

Ogłoszenie - postępowanie ofertowe na zakup i sukcesywną dostawę płynu - wodnego roztworu mocznika 32% (tzw. AdBlue) do pojazdów eksploatowanych przez „MPK Lublin” Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 
ul. Antoniny Grygowej 56, 20-260 Lublin, w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, które nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ogłasza postępowanie ofertowe na: zakup i sukcesywną dostawę płynu - wodnego roztworu mocznika 32% (tzw. AdBlue) do pojazdów eksploatowanych przez „MPK Lublin” Sp. z o.o., zgodnie z poniższymi informacjami i wymaganiam

Czytaj dalej » 2018-09-11

Informacja o wyniku postępowania na dostawę 550 szt. bieżnikowanych opon zimowych w rozmiarze 275/70 R22,5 do pojazdów komunikacji miejskiej

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że w postępowaniu na dostawę 550 sztuk bieżnikowanych opon zimowych w rozmiarze 275/70 R22,5 (typ bieżnika: K 204) do pojazdów komunikacji miejskiej oferty złożyli:

Czytaj dalej » 2018-07-24

Ogłoszenie - postępowanie ofertowe na: dostawę 550 szt. bieżnikowanych opon zimowych w rozmiarze 275/70 R22,5 do pojazdów komunikacji miejskiej.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Antoniny Grygowej 56, 20-260 Lublin, w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, które nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ogłasza postępowanie ofertowe na: dostawę 550 szt. bieżnikowanych opon zimowych w rozmiarze 275/70 R22,5 do pojazdów komunikacji miejskiej,

 

Czytaj dalej » 2018-06-18

Zaproszenie do składania ofert - zakup i sukcesywne dostawy nowych części zamiennych elementów nadwozia do autobusów marki: Autosan, Jelcz, Mercedes, Neoplan i Solaris oraz trolejbusów marki Solaris Trollino i Ursus

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na sukcesywne dostawy nowych części zamiennych elementów nadwozia autobusów marki: Autosan, Jelcz, Mercedes, Neoplan i Solaris oraz trolejbusów marki Solaris Trollino i Ursus.

Czytaj dalej » 2018-06-18

Zaproszenie do składania ofert - zakup i sukcesywne dostawy filrtów do autobusów marki: Autosan, Jelcz, Mercedes, Neoplan i Solaris oraz trolejbusów marki: Solaris Trollino i Ursus

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na sukcesywne dostawy filtrów do autobusów marki: Autosan, Jelcz, Mercedes, Neoplan i Solaris oraz trolejbusów marki Solaris Trollino i Ursus.

Czytaj dalej » 2018-06-18

Zaproszenie do składania ofert - zakup i sukcesywne dostawy szyb do autobusów marki: Autosan, Jelcz, Mercedes, Solaris i Neoplan oraz trolejbusów Marki Solaris Trollino i Ursus

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na sukcesywne dostawy szyb do autobusów marki: Autosan, Jelcz, Mercedes, Solaris i Neoplan oraz trolejbusów marki Solaris Trollino i Ursus.

Czytaj dalej » 2018-06-18

Zaproszenie do składania ofert - zakup i sukcesywna dostawa nowych części układu jezdnego do autobusów marki: Autosan, Jelcz, Mercedes, Neoplan i Solaris oraz trolejbusów marki Solaris Trollino i Ursus

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na sukcesywne dostawy nowych części zamiennych do układu jezdnego autobusów marki: Autosan, Jelcz, Mercedes, Neoplan i Solaris oraz trolejbusów marki Solaris Trollino i Ursus.

Czytaj dalej » 2018-06-18

Zaproszenie do składania ofert - zakup i sukcesywna dostawa nowych części zamiennych do układu napędowego autobusów marki: Autosan, Jelcz, Mercedes, Neoplan i Solaris oraz trolejbusów marki Solaris Trollino i Ursus

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na sukcesywne dostawy nowych części zamiennych do układu napędowego autobusów marki: Autosan, Jelcz, Mercedes, Neoplan i Solaris oraz trolejbusów marki Solaris Trollino i Ursus.

Czytaj dalej » 2018-04-20

Informacja o wyniku postępowania na dostawę gazowanej i niegazowanej wody mineralnej w butelkach o pojemności 1,5 litra

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że w postępowaniu na zakup i sukcesywną dostawę gazowanej i niegazowanej wody mineralnej w butelkach o pojemności 1,5 litra oferty złożyli:

Czytaj dalej » 2018-04-10

Pytania i wyjaśnienia w postępowaniu na dostawę wody mineralnej w butelkach o pojemności 1,5 litra

Pytania i wyjaśnienia w postępowaniu na dostawę wody mineralnej w butelkach
o pojemności 1,5 litra (pdf)

2018-04-06

Ogłoszenie - postępowanie ofertowe na: dostawę gazowanej i niegazowanej wody mineralnej w butelkach o pojemności 1,5 litra

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ul. Antoniny Grygowej 56, 20-260 Lublin, w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, które nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ogłasza postępowanie ofertowe na: dostawę gazowanej i niegazowanej wody mineralnej w butelkach o pojemności 1,5 litra.

Czytaj dalej » 2018-01-12

Zaproszenie do składania ofert - zakup i sukcesywne dostawy nowych części zamiennych do układu napędowego autobusów marki: Autosan, Ikarus, Jelcz, Mercedes, Neoplan i Solaris oraz trolejbusów marki Solaris Trollino

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na sukcesywne dostawy nowych części zamiennych do układu napędowego autobusów marki: Autosan, Ikarus, Jelcz, Mercedes, Neoplan i Solaris oraz trolejbusów marki Solaris Trollino.

Czytaj dalej » 2017-12-20

Zaproszenie do składania ofert - zakup i sukcesywne dostawy nowych części układu jezdnego do autobusów marki: Autosan, Ikarus, Jelcz, Mercedes, Neoplan i Solaris oraz trolejbusów marki Solaris Trollino

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia, zwracamy się z prośbą o  przedstawienie oferty cenowej na sukcesywne dostawy nowych części zamiennych do układu jezdnego autobusów marki: Autosan, Ikarus, Jelcz, Mercedes, Neoplan i Solaris oraz trolejbusów marki Solaris Trollino. 

Czytaj dalej » 2017-12-20

Zaproszenie do składania ofert - zakup i sukcesywne dostawy szyb do autobusów marki: Autosan, Jelcz, Mercedes, Solaris i Neoplan oraz trolejbusów Marki Solaris Trollino i Ursus

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na sukcesywne dostawy szyb do autobusów marki: Autosan, Jelcz, Mercedes, Solaris i Neoplan oraz trolejbusów marki Solaris Trollino i Ursus. 

Czytaj dalej » 2017-12-20

Zaproszenie do składania ofert - zakup i sukcesywne dostawy filrtów do autobusów marki: Autosan, Jelcz, Mercedes, Neoplan i Solaris oraz trolejbusów marki: Solaris Trollino

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na sukcesywne dostawy filtrów do autobusów marki: Autosan, Jelcz, Mercedes, Neoplan i Solaris oraz trolejbusów marki Solaris Trollino. 

Czytaj dalej » 2017-12-20

Zaproszenie do składania ofert - zakup i sukcesywne dostawy nowych części zamiennych elementów nadwozia do autobusów marki: Autosan, Ikarus, Jelcz, Mercedes, Neoplan i Solaris oraz trolejbusów marki Solaris Trollino i Ursus

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na sukcesywne dostawy nowych części zamiennych elementów nadwozia autobusów marki: Autosan, Ikarus, Jelcz, Mercedes, Neoplan i Solaris oraz trolejbusów marki Solaris Trollino i Ursus. 

Czytaj dalej » 2017-12-13

Ogłoszenie - postępowanie ofertowe na: „Dostawę oryginalnych części do obsług technicznych łopatkowych sprężarek powietrza HYDROVANE 504"

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ul. Antoniny Grygowej 56, 20-260 Lublin, w związku z prowadzonym postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego, które nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych, ogłasza postępowanie ofertowe na: „Dostawę oryginalnych części
do obsług technicznych łopatkowych sprężarek powietrza HYDROVANE 504,”  zgodnie z
poniższymi informacjami i wymaganiami:

Czytaj dalej » 2017-11-29

Informacja o wyniku postępowania na zakup i sukcesywną dostawę płynu i koncentratu płynu chłodniczego do pojazdów oraz zimowego płynu do spryskiwaczy szyb samochodowych

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że w postępowaniu na zakup i sukcesywną dostawę płynu chłodniczego i płynu do spryskiwaczy szyb do pojazdów eksploatowanych przez „MPK Lublin” Sp. z o.o. oferty złożyli:

Czytaj dalej » 2017-10-31

Postępowanie ofertowe na dostawę płynu chłodniczego i płynu do spryskiwaczy szyb pojazdów eksploatowanych przez „MPK Lublin” Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ul. Antoniny Grygowej 56, 20-260 Lublin, w związku z prowadzonym postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego, które nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych, ogłasza postępowanie ofertowe na: dostawę płynu chłodniczego
i płynu do spryskiwaczy szyb pojazdów eksploatowanych przez „MPK Lublin” Sp. z o.o.,
zgodnie z poniższymi informacjami i wymaganiami:

Czytaj dalej » 2017-10-10

Informacja o wyborze ofert na zakup i sukcesywną dostawę fabrycznie nowych opon oraz bieżnikowanie opon, przeznaczonych do autobusów i trolejbusów

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że w postępowaniu na zakup i sukcesywną dostawę fabrycznie nowych opon oraz bieżnikowanie opon, przeznaczonych do autobusów i trolejbusów, oferty złożyli:

Czytaj dalej » 2017-09-26

Pytania i wyjaśnienia oraz informacja o przedłużeniu do dnia 05.10.2017 r. terminu składania ofert w postępowaniu na dostawę i bieżnikowanie opon

 Wyjaśnienia na pytania (pdf)

2017-09-20

Postępowanie ofertowe na dostawę i bieżnikowanie opon

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ul. Antoniny Grygowej 56, 20-260 Lublin, w związku z prowadzonym postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego, które nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych, ogłasza postępowanie ofertowe na: zakup i sukcesywną dostawę
fabrycznie nowych opon oraz bieżnikowanie opon, przeznaczonych do autobusów i trolejbusów,
zgodnie z poniższymi informacjami i wymaganiami:

Czytaj dalej » 2017-09-14

Informacja o wyborze oferty sukcesywne dostawy środków smarnych oraz czynnika chłodniczego do klimatyzacji pojazdów eksploatowanych przez „MPK Lublin” Sp. z o.o.

Informacja o wyborze oferty sukcesywne dostawy środków smarnych oraz czynnika chłodniczego do klimatyzacji pojazdów eksploatowanych przez „MPK Lublin” Sp. z o.o.

Czytaj dalej » 2017-09-05

Informacja o wyborze oferty - dostawa wkładek węglowych do odbieraków pantografów trolejbusów - typ zimowy

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
informuje, że w postępowaniu na dostawę  wkładek węglowych odbieraków pantografów trolejbusów,
typ zimowy oferty złożyli:

 

Czytaj dalej » 2017-08-23

Zapytanie i odpowiedź z dnia 23.08.2017 r. w postępowaniu na dostawę środków smarnych oraz czynnika chłodniczego do klimatyzacji pojazdów eksploatowanych przez "MPK Lublin" Sp. z o.o.

Zapytanie i odpowiedź oraz informacja o przedłużeniu terminu składania ofert do dnia 29.08.2017 (pdf)

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o postępowaniu ofertowym - Formularz oferty ujednolicony 23.08.2017 (doc)

2017-11-17

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego – wkładki węglowe odbieraków pantografów trolejbusów - typ zimowy

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ul. Antoniny Grygowej 56, 20-260 Lublin, w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, które nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ogłasza postępowanie ofertowe na: wkładki węglowe odbieraków pantografów trolejbusów - typ zimowy, zgodnie z poniższymi informacjami i wymaganiami:

Czytaj dalej » 2017-08-11

Zapytanie i odpowiedź w postępowaniu na dostawę środków smarnych oraz czynnika chłodniczego do klimatyzacji pojazdów eksploatowanych przez "MPK Lublin" Sp. z o.o.

Zapytanie i odpowiedź
(pdf)

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o postępowaniu ofertowym - Formularz oferty ujednolicony 10.08.2017 (doc)

 

2017-07-24

Postępowanie ofertowe na dostawę środków smarnych oraz czynnika chłodniczego do klimatyzacji pojazdów eksploatowanych przez „MPK Lublin” Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 
ul. Antoniny Grygowej 56, 20-260 Lublin, w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, które nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ogłasza postępowanie ofertowe na: dostawę środków smarnych oraz czynnika chłodniczego do klimatyzacji pojazdów eksploatowanych przez „MPK Lublin” Sp. z o.o. zgodnie
z poniższymi informacjami i wymaganiami:

Czytaj dalej » 2017-07-11

Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia na dostawy filtrów, szyb i nowych części zamiennych

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Lublin - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje o przedłużeniu terminu składania ofert do dnia 17 lipca do godz. 800 w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na:

Czytaj dalej » 2017-07-04

Informacja o wyniku postępowania ofertowego na zakup akumulatorów

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że w postępowaniu na zakup fabrycznie nowych akumulatorów rozruchowych,  kwasowych, ołowiowych, formowanych o napięciu znamionowym 12V oferty złożyli:

Czytaj dalej » 2017-06-19

Zmiana treści opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu na „Zakup i sukcesywną dostawę akumulatorów”

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Lublin - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, które nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na „Zakup i sukcesywną dostawę akumulatorów”, w treści opisu przedmiotu zamówienia w zakresie części drugiej zamówienia (akumulatory o pojemności większej lub równej 225 Ah) wystąpiła omyłka przy określeniu maksymalnych wymiarów zewnętrznych akumulatora, gdzie wskazano maksymalną wysokość wynoszącą 233 mm. Prawidłowy wymiar wysokości maksymalnej akumulatora wynosi 245 mm.

 

Czytaj dalej » 2017-06-19

Zaproszenie do składania ofert - zakup i sukcesywne dostawy filrtów do autobusów marki: Autosan, Jelcz, Mercedes, Neoplan i Solaris oraz trolejbusów marki: Solaris Trollino

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na sukcesywne dostawy filtrów do autobusów marki: Autosan, Jelcz, Mercedes, Neoplan i Solaris oraz trolejbusów marki Solaris Trollino. 

Czytaj dalej » 2017-06-19

Zaproszenie do składania ofert - zakup i sukcesywne dostawy szyb do autobusów marki: Autosan, Jelcz, Mercedes, Solaris i Neoplan oraz trolejbusów Marki Solaris Trollino i Ursus

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na sukcesywne dostawy szyb do autobusów marki: Autosan, Jelcz, Mercedes, Solaris i Neoplan oraz trolejbusów marki Solaris Trollino i Ursus. 

Czytaj dalej » 2017-06-19

Zaproszenie do składania ofert - zakup i sukcesywna dostawa nowych części zamiennych elementów nadwozia do autobusów marki: Autosan, Ikarus, Jelcz, Mercedes, Neoplan i Solaris oraz trolejbusów marki Solaris Trollino i Ursus

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia, zwracamy się  z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na sukcesywne dostawy nowych części zamiennych elementów nadwozia autobusów marki: Autosan, Ikarus, Jelcz, Mercedes, Neoplan i Solaris oraz trolejbusów marki Solaris Trollino i Ursus. 

Czytaj dalej » 2017-06-19

Zaproszenie do składania ofert - zakup i sukcesywna dostawa nowych części układu jezdnego do autobusów marki: Autosan, Ikarus, Jelcz, Mercedes, Neoplan i Solaris oraz trolejbusów marki Solaris Trollino

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na sukcesywne dostawy nowych części zamiennych do układu jezdnego autobusów marki: Autosan, Ikarus, Jelcz, Mercedes, Neoplan i Solaris oraz trolejbusów marki Solaris Trollino. 

Czytaj dalej » 2017-06-19

Zaproszenie do składania ofert - zakup i sukcesywna dostawa nowych części zamiennych do układu napędowego autobusów marki: Autosan, Ikarus, Jelcz, Mercedes, Neoplan i Solaris oraz trolejbusów marki Solaris Trollino

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na sukcesywne dostawy nowych części zamiennych do układu napędowego autobusów marki: Autosan, Ikarus, Jelcz, Mercedes, Neoplan i Solaris oraz trolejbusów marki Solaris Trollino. 

Czytaj dalej » 2017-06-14

Postępowanie ofertowe - akumulatory

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ul. Antoniny Grygowej 56, 20-260 Lublin, w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, które nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ogłasza postępowanie ofertowe na: zakup i sukcesywną dostawę akumulatorów, zgodnie z poniższymi informacjami i wymaganiami:

Czytaj dalej » 2017-05-05

Postępowanie ofertowe na nabycie wierzytelności pieniężnych oraz udzielenie kredytu w rachunku bieżącym

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ul. Antoniny Grygowej 56, 20-260 Lublin, w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, które nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ogłasza postępowanie ofertowe na:

1)  Nabycie przez bank wierzytelności pieniężnych przysługujących od Gminy Lublin na podstawie faktur wystawionych w 2017 roku, zgodnie z umową Nr 4260/ZTM/2009 o świadczenie usług komunikacji miejskiej z dnia 1 grudnia 2009 roku z aneksami

2)   Udzielnie kredytu w rachunku bieżącym  w wysokości 10 mln zł na okres 12 m-cy od 31.05.2017 r. z możliwością przedłużenia dostępności przyznanego limitu do 31.05.2020 r. bez konieczności składania dodatkowych wniosków kredytowych i spłaty zadłużenia na dzień 31.05.2018 r.

 

 

Czytaj dalej » 2017-04-20

Informacja o wyniku postępowania na dostawę gazowanej i niegazowanej wody mineralnej w butelkach o pojemności 1,5 litra

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że w postępowaniu na zakup i sukcesywną dostawę gazowanej i niegazowanej wody mineralnej w butelkach o pojemności 1,5 litra oferty złożyli:

Czytaj dalej » 2017-04-03

Ogłoszenie - postępowanie ofertowe na: dostawę gazowanej i niegazowanej wody mineralnej w butelkach o pojemności 1,5 litra

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ul. Antoniny Grygowej 56, 20-260 Lublin, w związku z prowadzonym postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego, które nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych, ogłasza postępowanie ofertowe na: dostawę gazowanej
i niegazowanej wody mineralnej w butelkach o pojemności 1,5 litra.

Czytaj dalej » 2017-02-16

Postępowanie ofertowe na dostawę letnich wkładek węglowych odbieraków pantografów trolejbusowych

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ul. Antoniny Grygowej 56, 20-260 Lublin, w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, które nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ogłasza postępowanie ofertowe na: wkładki węglowe odbieraków pantografów trolejbusów zgodnie z poniższymi informacjami i wymaganiami:

Czytaj dalej » 2017-02-16

Postępowanie ofertowe na dostawę letnich wkładek węglowych odbieraków pantografów trolejbusowych

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ul. Antoniny Grygowej 56, 20-260 Lublin, w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, które nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ogłasza postępowanie ofertowe na: wkładki węglowe odbieraków pantografów trolejbusów zgodnie z poniższymi informacjami i wymaganiami:

Czytaj dalej » 2017-01-26

Postępowanie ofertowe na „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej zmniejszającej zużycie paliwa i emisję toksycznych składników spalin w 53 autobusach komunikacji miejskiej”

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 
ul. Antoniny Grygowej 56, 20-260 Lublin, w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, które nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ogłasza postępowanie ofertowe na: 

Czytaj dalej » 2017-01-20

Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert w postępowaniu na sukcesywne dostawy nowych części zamiennych do układu napędowego autobusów marki: Autosan, Ikarus, Jelcz, Mercedes, Solaris i Neoplan oraz trolejbusów marki Solaris Trollino

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Lublin - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na sukcesywne dostawy nowych części zamiennych do układu napędowego autobusów marki: Autosan, Ikarus, Jelcz, Mercedes, Solaris i Neoplan oraz trolejbusów marki Solaris Trollino termin składania ofert przedłużony zostaje do dnia 27.01.2017 r.

2017-01-20

Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert w postępowaniu na sukcesywne dostawy nowych części zamiennych do układu jezdnego autobusów marki: Autosan, Ikarus, Jelcz, Mercedes, Solaris i Neoplan oraz trolejbusów marki Solaris Trollino

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Lublin - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na sukcesywne dostawy nowych części zamiennych do układu jezdnego autobusów marki: Autosan, Ikarus, Jelcz, Mercedes, Solaris i Neoplan oraz trolejbusów marki Solaris Trollino termin składania ofert przedłużony zostaje do dnia 27.01.2017 r.

2017-01-20

Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert w postępowaniu na sukcesywne dostawy nowych części zamiennych elementów nadwozia autobusów marki: Autosan, Ikarus, Jelcz, Mercedes, Solaris i Neoplan oraz trolejbusów marki Solaris Trollino i Ursus

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Lublin - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na sukcesywne dostawy nowych części zamiennych elementów nadwozia autobusów marki: Autosan, Ikarus, Jelcz, Mercedes, Solaris i Neoplan oraz trolejbusów marki Solaris Trollino i Ursus termin składania ofert przedłużony zostaje do dnia 27.01.2017 r.

 

2016-12-22

Zapytanie z dnia 22.12.2016 r. oraz odpowiedź w postępowaniu na "Wynajem w okresie 48 miesięcy fabrycznie nowego samochodu osobowego klasy średniej (segment D)

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Lublin - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, które nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na „Wynajem w okresie 48 miesięcy fabrycznie nowego samochodu osobowego klasy średniej (segment D)”, do zamawiającego wpłynęło następujące zapytanie:

Czytaj dalej » 2016-12-21

Zapytanie i odpowiedź w postępowaniu na "Wynajem w okresie 48 miesięcy fabrycznie nowego samochodu osobowego klasy średniej (segment D)"

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Lublin - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, które nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na „Wynajem w okresie 48 miesięcy fabrycznie nowego samochodu osobowego klasy średniej (segment D)”, do zamawiającego wpłynęło następujące zapytanie:

Czytaj dalej » 2016-12-19

Postępowanie ofertowe na "Wynajem w okresie 48 miesięcy fabrycznie nowego samochodu osobowego klasy średniej (segment D)"

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ul. Antoniny Grygowej 56, 20-260 Lublin, w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, które nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ogłasza postępowanie ofertowe na wynajem w okresie 48 miesięcy fabrycznie nowego samochodu osobowego klasy średniej (segment D), zgodnie z poniższymi informacjami i wymaganiami:

Czytaj dalej » 2016-12-14

Zaproszenie do składania ofert - zakup i sukcesywna dostawa nowych części zamiennych do układu napędowego autobusów marki: Autosan, Ikarus, Jelcz, Mercedes, Solaris i Neoplan oraz trolejbusów marki Solaris Trollino

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na sukcesywne dostawy nowych części zamiennych do układu napędowego autobusów marki: Autosan, Ikarus, Jelcz, Mercedes, Solaris i Neoplan oraz trolejbusów marki Solaris Trollino.

Czytaj dalej » 2016-12-14

Zaproszenie do składania ofert - zakup i sukcesywna dostawa nowych części układu jezdnego do autobusów marki: Autosan, Ikarus, Jelcz, Mercedes, Solaris i Neoplan oraz trolejbusów marki Solaris Trollino

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na sukcesywne dostawy nowych części zamiennych do układu jezdnego autobusów marki: Autosan, Ikarus, Jelcz, Mercedes, Solaris i Neoplan oraz trolejbusów marki Solaris Trollino.

Czytaj dalej » 2016-12-14

Zaproszenie do składania ofert - zakup i sukcesywne dostawy szyb do autobusów marki: Autosan, Ikarus, Jelcz, Mercedes, Solaris i Neoplan oraz trolejbusów Marki Solaris Trollino i Ursus

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na sukcesywne dostawy szyb do autobusów marki: Autosan, Ikarus, Jelcz, Mercedes, Solaris i Neoplan oraz trolejbusów marki Solaris Trollino i Ursus.

Czytaj dalej » 2016-12-14

Zaproszenie do składania ofert - zakup i sukcesywne dostawy filrtów do autobusów marki: Autosan, Ikarus, Jelcz, Mercedes, Solaris i Neoplan oraz trolejbusów marki: Solaris Trollino

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na sukcesywne dostawy filtrów do autobusów marki: Autosan, Ikarus, Jelcz, Mercedes, Solaris i Neoplan oraz trolejbusów marki Solaris Trollino.

Czytaj dalej » 2016-12-14

Zaproszenie do składania ofert - zakup i sukcesywna dostawa nowych części zamiennych nadwozia do autobusów marki: Autosan, Ikarus, Jelcz, Mercedes, Solaris i Neoplan oraz trolejbusów marki Solaris Trollino i Ursus

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na sukcesywne dostawy nowych części zamiennych elementów nadwozia autobusów marki: Autosan, Ikarus, Jelcz, Mercedes, Solaris i Neoplan oraz trolejbusów marki Solaris Trollino i Ursus.

Czytaj dalej » 2016-12-07

Ogłoszenie - Postępowanie ofertowe na: „Dostawę oryginalnych części do obsług technicznych łopatkowych sprężarek powietrza HYDROVANE 504,”

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ul. Antoniny Grygowej 56, 20-260 Lublin, w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, które nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ogłasza postępowanie ofertowe na: „Dostawę oryginalnych części do obsług technicznych łopatkowych sprężarek powietrza HYDROVANE 504,”  zgodnie z poniższymi informacjami i wymaganiami:

Czytaj dalej » 2016-11-30

Informacja o wyniku postępowania na zakup i sukcesywną dostawę płynu - wodnego roztworu mocznika 32% (tzw. AdBlue)

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że w postępowaniu na zakup i sukcesywną dostawę płynu - wodnego roztworu mocznika 32% (tzw. AdBlue) do pojazdów eksploatowanych przez „MPK Lublin” Sp. z o.o.

Czytaj dalej » 2016-11-16

Zapytania i odpowiedzi dotyczące postępowania na wykonanie instalacji fotowoltaicznej zmniejszającej zużycie paliwa i emisję toksycznych składników spalin w 20 autobusach komunikacji miejskiej

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Lublin - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, które nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej zmniejszającej zużycie paliwa i emisję toksycznych składników spalin w 20 autobusach komunikacji miejskiej”, do zamawiającego wpłynęły następujące zapytania:

Czytaj dalej » 2016-11-16

Postępowanie ofertowe na: zakup i sukcesywną dostawę płynu - wodnego roztworu mocznika 32% (tzw. AdBlue) do pojazdów eksploatowanych przez „MPK Lublin” Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ul. Antoniny Grygowej 56, 20-260 Lublin, w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, które nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ogłasza postępowanie ofertowe na: zakup i sukcesywną dostawę płynu - wodnego roztworu mocznika 32% (tzw. AdBlue) do pojazdów eksploatowanych przez „MPK Lublin” Sp. z o.o., zgodnie z poniższymi informacjami i wymaganiami:

Czytaj dalej » 2016-11-10

Postępowanie ofertowe na „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej zmniejszającej zużycie paliwa i emisję toksycznych składników spalin w 20 autobusach komunikacji miejskiej”

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Antoniny Grygowej 56, 20-260 Lublin, w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, które nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ogłasza postępowanie ofertowe na: 

„Wykonanie instalacji fotowoltaicznej zmniejszającej zużycie paliwa i emisję toksycznych składników spalin w 20 autobusach komunikacji miejskiej”

 

Czytaj dalej » 2016-10-25

Zapytania i odpowiedzi 3 dotyczące postępowania na dostawę 3675 koszul dla kierowców „MPK Lublin” Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Lublin - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, które nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na dostawę 3675 koszul dla kierowców „MPK Lublin” Sp. z o. o., do zamawiającego wpłynęły następujące zapytania:

Czytaj dalej » 2016-10-24

Zapytania i odpowiedzi 2 dotyczące postępowania na dostawę 3675 koszul dla kierowców „MPK Lublin” Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Lublin - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, które nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na dostawę 3675 koszul dla kierowców „MPK Lublin” Sp. z o. o., do zamawiającego wpłynęło następujące zapytanie:

 

Czytaj dalej » 2016-10-20

Zapytania i odpowiedzi dotyczące postępowania na dostawę 3675 koszul dla kierowców „MPK Lublin” Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Lublin - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, które nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na dostawę 3675 koszul dla kierowców „MPK Lublin”
Sp. z o. o., do zamawiającego wpłynęły następujące zapytania:

Czytaj dalej » 2016-10-18

Postępowanie ofertowe na: dostawę 3675 koszul dla kierowców „MPK Lublin” Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ul. Antoniny Grygowej 56, 20-260 Lublin, w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, które nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ogłasza postępowanie ofertowe na: dostawę 3675 koszul dla kierowców „MPK Lublin” Sp. z o.o.,
 

Czytaj dalej » 2016-08-24

Informacja o wyniku postępowania ofertowego na zakup i sukcesywną dostawę fabrycznie nowych opon oraz bieżnikowanie opon, przeznaczonych do autobusów i trolejbusów.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że w postępowaniu na zakup i sukcesywną dostawę fabrycznie nowych opon oraz bieżnikowanie opon, przeznaczonych do autobusów i trolejbusów złożyli:

 

Czytaj dalej » 2016-08-10

Informacja o wyniku postępowania na „Dostawę używanego samochodu ciężarowego z dźwigiem HDS”

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że w postępowaniu ofertowym na „Dostawę używanego samochodu ciężarowego z dźwigiem HDS” wpłynęły 3 oferty, które zostały złożone przez następujących wykonawców:

 

Czytaj dalej » 2016-07-29

Ogłoszenie o postępowaniu ofertowym na „Dostawę używanego samochodu ciężarowego z dźwigiem HDS"

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ul. Antoniny Grygowej 56, 20-260 Lublin, w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, które nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ogłasza postępowanie ofertowe na: „Dostawę używanego samochodu ciężarowego z dźwigiem HDS”,

 

Czytaj dalej » 2016-07-29

Informacja o unieważnieniu postępowania ofertowego na „Dostawę używanego samochodu ciężarowego z dźwigiem HDS”

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że w postępowaniu ofertowym na „Dostawę używanego samochodu ciężarowego z dźwigiem HDS” wpłynęły 3 oferty, które złożone zostały przez następujących wykonawców:

 

Czytaj dalej » 2016-07-21

Ogłoszenie - Postępowanie ofertowe na: zakup i sukcesywną dostawę fabrycznie nowych opon oraz bieżnikowanie opon, przeznaczonych do autobusów i trolejbusów

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ul. Antoniny Grygowej 56, 20-260 Lublin, w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, które nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ogłasza postępowanie ofertowe na: zakup i sukcesywną dostawę fabrycznie nowych opon oraz bieżnikowanie opon, przeznaczonych do autobusów i trolejbusów, zgodnie z poniższymi informacjami i wymaganiami:

 

 

Czytaj dalej » 2016-07-20

Ogłoszenie o postępowaniu - „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej zmniejszającej zużycie paliwa i emisję toksycznych składników spalin w 30 autobusach komunikacji miejskiej”

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 

ul. Antoniny Grygowej 56, 20-260 Lublin, w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, które nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ogłasza postępowanie ofertowe na:

 

„Wykonanie instalacji fotowoltaicznej zmniejszającej zużycie paliwa i emisję toksycznych składników spalin w 30 autobusach komunikacji miejskiej”

 

Czytaj dalej » 2016-07-20

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego – wkładki węglowe odbieraków pantografów trolejbusów

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ul. Antoniny Grygowej 56, 20-260 Lublin, w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, które nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ogłasza postępowanie ofertowe na: wkładki węglowe odbieraków pantografów trolejbusów zgodnie z poniższymi informacjami i wymaganiami:

 

Czytaj dalej » 2016-06-10

Zapytanie ofertowe - zakup i sukcesywna dostawa nowych części zamiennych nadwozia do autobusów marki: Autosan, Ikarus, Jelcz, Mercedes, Solaris i Neoplan oraz trolejbusów marki Solaris Trollino i Ursus

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na sukcesywne dostawy nowych części zamiennych elementów nadwozia autobusów marki: Autosan, Ikarus, Jelcz, Mercedes, Solaris i Neoplan oraz trolejbusów marki Solaris Trollino i Ursus.

 

Czytaj dalej » 2016-06-10

Zapytanie ofertowe - zakup i sukcesywana dostawa nowych części zamiennych do układu napędowego autobusów marki: Autosan, Ikarus, Jelcz, Mercedes, Solaris i Neoplan oraz trolejbusów marki Solaris Trollino

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na sukcesywne dostawy nowych części zamiennych do układu napędowego autobusów marki: Autosan, Ikarus, Jelcz, Mercedes, Solaris i Neoplan oraz trolejbusów marki Solaris Trollino.

 

Czytaj dalej » 2016-06-10

Zapytanie ofertowe - zakup i sukcesywna dostawa nowych części układu jezdnego do autobusów marki: Autosan, Ikarus, Jelcz, Mercedes, Solaris i Neoplan oraz trolejbusów marki Solaris Trollino

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na sukcesywne dostawy nowych części zamiennych do układu jezdnego autobusów marki: Autosan, Ikarus, Jelcz, Mercedes, Solaris i Neoplan oraz trolejbusów marki Solaris Trollino.

 

Czytaj dalej » 2016-06-09

Zapytanie ofertowe - zakup i sukcesywne dostawy szyb do autobusów marki: Autosan, Ikarus, Jelcz, Mercedes, Solaris i Neoplan oraz trolejbusów Marki Solaris Trollino i Ursus

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na sukcesywne dostawy szyb do autobusów marki: Autosan, Ikarus, Jelcz, Mercedes, Solaris i Neoplan oraz trolejbusów marki Solaris Trollino i Ursus.

 

Czytaj dalej » 2016-06-09

Zapytanie ofertowe - zakup i sukcesywne dostawy filrtów do autobusów marki: Autosan, Ikarus, Jelcz, Mercedes, Solaris i Neoplan oraz trolejbusów marki: Solaris Trollino

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na sukcesywne dostawy filtrów do autobusów marki: Autosan, Ikarus, Jelcz, Mercedes, Solaris i Neoplan oraz trolejbusów marki Solaris Trollino.

 

Czytaj dalej » 2016-06-08

Ogłoszenie o postępowaniu ofertowym na "Dostawę urządzeń umożliwiających dostosowanie 25 zwrotnic elektronicznych do pracy w systemie sterowania VETRA"

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ul. Antoniny Grygowej 56, 20-260 Lublin, w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, które nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ogłasza postępowanie ofertowe na: „Dostawę urządzeń umożliwiających dostosowanie 25 zwrotnic elektronicznych do pracy w systemie sterowania VETRA”

 

 

 

Czytaj dalej » 2016-06-08

Ogłoszenie o postępowaniu ofertowym na „Dostawę używanego samochodu ciężarowego z dźwigiem HDS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ul. Antoniny Grygowej 56, 20-260 Lublin, w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, które nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ogłasza postępowanie ofertowe na: „Dostawę używanego samochodu ciężarowego z dźwigiem HDS”,

 

Czytaj dalej » 2016-06-03

Informacja o wyniku postępowania ofertowego na zakup akumulatorów

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że w postępowaniu na zakup fabrycznie nowych akumulatorów rozruchowych,  kwasowych, ołowiowych, formowanych o napięciu znamionowym 12V oferty złożyli:

Czytaj dalej » 2016-05-11

Postępowanie ofertowe - akumulatory

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ul. Antoniny Grygowej 56, 20-260 Lublin, w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, które nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ogłasza postępowanie ofertowe na: dostawę akumulatorów zgodnie
z poniższymi informacjami i wymaganiami:

Czytaj dalej » 2016-04-14

Zapytanie ofertowe - sukcesywna dostawa wody mineralnej

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ul. Antoniny Grygowej 56, 20-260 Lublin, w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, które nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwraca się z prośbą o złożenie oferty na: dostawę gazowanej i niegazowanej wody mineralnej w butelkach o pojemności 1,5 litra.

 

Czytaj dalej » 2016-03-24

Informacja o unieważnieniu postępowania ofertowego na „Dostawę używanego samochodu ciężarowego z dźwigiem HDS”

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że w postępowaniu ofertowym na „Dostawę używanego samochodu ciężarowego z dźwigiem HDS” wpłynęły 3 oferty, które złożone zostały przez następujących wykonawców:

 

Czytaj dalej » 2016-03-03

Ogłoszenie o postępowaniu ofertowym na „Dostawę używanego samochodu ciężarowego z dźwigiem HDS”

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ul. Antoniny Grygowej 56, 20-260 Lublin, w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, które nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ogłasza postępowanie ofertowe na: „Dostawę używanego samochodu ciężarowego z dźwigiem HDS”, zgodnie z poniższymi informacjami i wymaganiami:

Czytaj dalej » 2016-02-09

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego: zakup i sukcesywne dostawy przewodów

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup i sukcesywną dostawę przewodów:

 

Czytaj dalej » 2015-12-08

Zapytanie ofertowe - zakup i sukcesywna dostawa nowych części zamiennych nadwozia do autobusów marki: Autosan, Ikarus, Jelcz, Mercedes, Solaris i Neoplan oraz trolejbusów marki Solaris Trollino i Ursus

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na sukcesywne dostawy nowych części zamiennych elementów nadwozia do autobusów marki: Autosan, Ikarus, Jelcz, Mercedes, Solaris i Neoplan oraz trolejbusów marki Solaris Trollino i Ursus.

Czytaj dalej » 2015-12-08

Zapytanie ofertowe - zakup i sukcesywana dostawa nowych części zamiennych do układu napędowego autobusów marki: Autosan, Ikarus, Jelcz, Mercedes, Solaris i Neoplan oraz trolejbusów marki Solaris Trollino

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na sukcesywne dostawy nowych części zamiennych do układu napędowego autobusów marki: Autosan, Ikarus, Jelcz, Mercedes, Solaris i Neoplan oraz trolejbusów marki Solaris Trollino.

Czytaj dalej » 2015-12-08

Zapytanie ofertowe - zakup i sukcesywna dostawa nowych części układu jezdnego do autobusów marki: Autosan, Ikarus, Jelcz, Mercedes, Solaris i Neoplan oraz trolejbusów marki Solaris Trollino

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia  zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na sukcesywne dostawy nowych części zamiennych do układu jezdnego autobusów marki: Autosan, Ikarus, Jelcz, Mercedes, Solaris i Neoplan oraz trolejbusów marki Solaris Trollino.

Czytaj dalej » 2015-12-07

Zapytanie ofertowe - zakup i sukcesywne dostawy szyb do autobusów marki: Autosan, Ikarus, Jelcz, Mercedes, Solaris i Neoplan oraz trolejbusów Marki Solaris Trollino i Ursus

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia, zwracamy   się z prośbą  o przedstawienie oferty cenowej na sukcesywne dostawy szyb do autobusów marki: Autosan, Ikarus,  Jelcz, Mercedes, Solaris i Neoplan oraz trolejbusów marki Solaris Trollino i Ursus.

Czytaj dalej » 2015-12-07

Zapytanie ofertowe - zakup i sukcesywne dostawy filrtów do autobusów marki: Autosan, Ikarus, Jelcz, Mercedes, Solaris i Neoplan oraz trolejbusów marki: Solaris Trollino

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na sukcesywne dostawy filtrów do autobusów marki: Autosan, Ikarus,  Jelcz, Mercedes, Solaris i Neoplan oraz trolejbusów marki Solaris Trollino.

Czytaj dalej » 2015-10-20

Informacja o wyborze oferty dostawa 88 szt. bieżnikowanych opon zimowych w rozmiarze 245/70 R 19,5 do pojazdów komunikacji miejskiej

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że w postępowaniu na dostawę 88 szt. bieżnikowanych opon zimowych w rozmiarze 245/70 R 19,5 do pojazdów komunikacji miejskiej oferty złożyli:

 

Czytaj dalej » 2015-10-16

Ogłoszenie o postępowaniu ofertowym na: „Dostawę płynu chłodniczego i płynu spryskiwaczy szyb do pojazdów eksploatowanych przez „MPK Lublin” Sp. z o.o.”

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 
ul. Antoniny Grygowej 56, 20-260 Lublin, w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, które nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ogłasza postępowanie ofertowe na: „Dostawę płynu chłodniczego i płynu spryskiwaczy szyb do pojazdów eksploatowanych przez „MPK Lublin” Sp. z o.o.

Czytaj dalej » 2015-09-25

Zapytanie ofertowe - dostawa 88 szt. bieżnikowanych opon zimowych w rozmiarze 245/70 R 19,5 do pojazdów komunikacji miejskiej.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego dostawę 88 szt. bieżnikowanych opon zimowych w rozmiarze 245/70 R 19,5 do pojazdów komunikacji miejskiej.

Czytaj dalej » 2015-09-24

Informacja o wyborze oferty sukcesywne dostawy środków smarnych oraz czynnika chłodniczego do klimatyzacji pojazdów eksploatowanych przez „MPK Lublin” Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że w postępowaniu na sukcesywne dostawy środków smarnych oraz czynnika chłodniczego do klimatyzacji pojazdów eksploatowanych przez „MPK Lublin” Sp. z o.o. oferty złożyli:

 

Czytaj dalej » 2015-08-28

Korekta do zapytania cenowego na dostawę środków smarnych i płynu do klimatyzacji pojazdów eksploatowanych przez „MPK Lublin” Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje o wprowadzeniu korekty w załączniku SIWZ do zapytania cenowego na dostawę środków smarnych i płynu do klimatyzacji pojazdów eksploatowanych przez „MPK Lublin” Sp. z o.o.

Czytaj dalej » 2015-08-21

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego - sukcesywne dostawy, środków smarnych oraz czynnika chłodniczego do klimatyzacji

 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia publicznego obejmującego sukcesywne dostawy, w okresie 24 miesięcy,  środków smarnych oraz czynnika chłodniczego do klimatyzacji pojazdów eksploatowanych przez „MPK Lublin”
Sp.zo.o. w asortymencie określonym załącznikiem do zapytania cenowego.

 

 

Czytaj dalej » 2015-08-13

Informacja o wyborze oferty - wkładki węglowe odbieraków pantografów trolejbusów

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że w postępowaniu na dostawę wkładek węglowych odbieraków pantografów trolejbusów - typ zimowy, oferty złożyli:

 

Czytaj dalej » 2015-07-17

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego – wkładki węglowe odbieraków pantografów trolejbusów

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia publicznego obejmującego: dostawę wkładek węglowych odbieraków pantografów trolejbusów, typ zimowy o wymiarach: 102x26x17,5 mm, wykonany z materiału o symbolu MY 7D (lub odpowiednika) w ilości 9000 sztuk.

Czytaj dalej » 2015-06-02

Zapytanie ofertowe - zakup i sukcesywne dostawy szyb do autobusów marki: Autosan, Jelcz, Mercedes, Solaris i Neoplan oraz trolejbusów Marki Solaris Trollino i Ursus

 W związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym zakupu szyb do autobusów i trolejbusów zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na sukcesywne dostawy szyb do autobusów marki: Autosan, Jelcz, Mercedes, Solaris i Neoplan oraz trolejbusów marki Solaris Trollino i Ursus.

Czytaj dalej » 2015-06-02

Zapytanie ofertowe - zakup i sukcesywne dostawy filrtów do autobusów marki: Autosan, Jelcz, Mercedes, Solaris i Neoplan oraz trolejbusów marki: Solaris Trollino

 W związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym zakupu filtrów do autobusów i trolejbusów zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na sukcesywne dostawy filtrów do autobusów marki: Autosan, Jelcz, Mercedes, Solaris i Neoplan oraz trolejbusów marki Solaris Trollino.

Czytaj dalej » 2015-06-02

Zapytanie ofertowe - zakup i sukcesywana dostawa nowych części zamiennych do układu napędowego autobusów marki: Autosan, Ikarus, Jelcz, Mercedes, Solaris i Neoplan oraz trolejbusów marki Solaris Trollino

W związku z prowadzonym postępowaniem, dotyczącym zakupu nowych części zamiennych do układu napędowego autobusów i trolejbusów, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na sukcesywne dostawy nowych części zamiennych do układu napędowego autobusów marki: Autosan, Ikarus, Jelcz, Mercedes, Solaris i Neoplan oraz trolejbusów marki Solaris Trollino.

Czytaj dalej » 2015-06-02

Zapytanie ofertowe - zakup i sukcesywna dostawa nowych części układu jezdnego do autobusów marki: Autosan, Ikarus, Jelcz, Mercedes, Solaris i Neoplan oraz trolejbusów marki Solaris Trollino

 W związku z prowadzonym postępowaniem, dotyczącym zakupu nowych części zamiennych do układu jezdnego autobusów i trolejbusów, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na sukcesywne dostawy nowych części zamiennych do układu jezdnego autobusów marki: Autosan, Ikarus, Jelcz, Mercedes, Solaris i Neoplan oraz trolejbusów marki Solaris Trollino.

Czytaj dalej » 2015-06-02

Zapytanie ofertowe - zakup i sukcesywna dostawa nowych części zamiennych nadwozia do autobusów marki: Autosan, Ikarus, Jelcz, Mercedes, Solaris i Neoplan oraz trolejbusów marki Solaris Trollino i Ursus

 

W związku z prowadzonym postępowaniem, dotyczącym zakupu nowych części zamiennych nadwozia do autobusów i trolejbusów, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na sukcesywne dostawy nowych części zamiennych nadwozia autobusów marki: Autosan, Ikarus, Jelcz, Mercedes, Solaris i Neoplan oraz trolejbusów marki Solaris Trollino i Ursus.

Czytaj dalej » 2015-05-06

Informacja o wyniku zapytania cenowego dotyczącego zakupu wody mineralnej

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że w postępowaniu na zakup wody mineralnej oferty złożyli:

Czytaj dalej » 2015-04-20

Zapytanie ofertowe - sukcesywna dostawa wody mineralnej

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na sukcesywną dostawę w okresie od maja do września br. wody mineralnej gazowanej i niegazowanej w butelkach PET a’ 1,5 l , której ilość oszacowano na około 100 tys. butelek łącznie.

Czytaj dalej » 2015-03-16

Informacja o wyniku zapytania cenowego dotyczącego zakupu akumulatorów

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że w postępowaniu na zakup akumulatorów:

 

Czytaj dalej » 2015-02-24

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego - zakup i sukcesywna dostawa w roku 2015 akumulatorów

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia publicznego obejmującego zakup i sukcesywną dostawę w roku 2015 akumulatorów w niżej podanym asortymencie:

Czytaj dalej » 2015-02-24

Informacja o wyborze oferty - sukcesywne dostawy przewodów: hydraulicznych, hamulcowych, paliwowych

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że w postępowaniu na sukcesywne dostawy przewodów hydraulicznych, hamulcowych i paliwowych oferty złożyli:

Czytaj dalej » 2015-02-06

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego - sukcesywne dostawy przewodów: hydraulicznych, hamulcowych, paliwowych

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia publicznego obejmującego sukcesywne dostawy przewodów:

Czytaj dalej » 2014-12-12

Zapytanie cenowe - sukcesywne dostawy nowych części zamiennych nadwozia i podwozia do autobusów marki: Autosan, Ikarus, Jelcz, Mercedes, Solaris i Neoplan oraz trolejbusów marki Solaris i Trollino.

W związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym zakupu nowych części zamiennych nadwozia i podwozia do autobusów i trolejbusów zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na sukcesywne dostawy nowych części zamiennych nadwozia i podwozia do autobusów marki: Autosan, Ikarus, Jelcz, Mercedes, Solaris i Neoplan oraz trolejbusów marki Solaris i Trollino.
 

Czytaj dalej » 2014-12-12

Zapytanie cenowe - sukcesywne dostawy części układu hamulcowego do autobusów marki: Autosan, Ikarus, Jelcz, Mercedes i Solaris oraz trolejbusów marki Solaris.

W związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym zakupu części do układu hamulcowego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na sukcesywne dostawy części układu hamulcowego do autobusów marki: Autosan, Ikarus, Jelcz, Mercedes i Solaris oraz trolejbusów marki Solaris.

Czytaj dalej » 2014-12-05

Zapytanie ofertowe - sukcesywne dostawy nowych części zamiennych do silników i osprzętu autobusów marki: Autosan, Jelcz, Mercedes i Solaris.

W związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym zakupu nowych części zamiennych do silników i osprzętu zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na sukcesywne dostawy w/w części do autobusów marki: Autosan, Jelcz, Mercedes i Solaris.

Czytaj dalej » 2014-12-03

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego - szyby do autobusów marki: Autosan, Jelcz, Mercedes i Solaris oraz trolejbusów marki Solaris Trollino i URSUS

W związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym zakupu szyb, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na sukcesywne dostawy szyb do autobusów marki: Autosan, Jelcz, Mercedes i Solaris oraz trolejbusów marki Solaris Trollino i URSUS.

Czytaj dalej » 2014-10-27

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego - sukcesywne dostawy elementów złącznych (normaliów)

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia publicznego obejmującego sukcesywne dostawy elementów złącznych (normaliów) wymienionych w formularzu stanowiącym załącznik do zapytania.

Czytaj dalej » 2014-10-13

Informacja o wyborze oferty - płyny eksploatacyjne

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że w postępowaniu na zakup płynów eksploatacyjnych oferty złożyli:

Czytaj dalej » 2014-09-23

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego - sukcesywne dostawy płynów eksploatacyjnych do pojazdów

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia publicznego obejmującego sukcesywne dostawy płynów eksploatacyjnych do pojazdów w asortymencie określonym załącznikiem do zapytania cenowego.

Czytaj dalej » 2014-09-18

Informacja o wyborze oferty – olej opałowy grzewczy

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że w postępowaniu na zakup oleju opałowego grzewczego oferty złożyli:

Czytaj dalej » 2014-09-10

Zapytanie ofertowe - sukcesywne dostawy filtrów do autobusów marki: Autosan, Jelcz, Mercedes i Solaris oraz trolejbusów marki Solaris Trollino

W związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym zakupu filtrów, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na sukcesywne dostawy filtrów do autobusów marki: Autosan, Jelcz, Mercedes, Neoplan i Solaris oraz trolejbusów marki Solaris Trollino.

Czytaj dalej » 2014-09-08

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego - zakup i sukcesywna dostawa oleju opałowego grzewczego

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia publicznego obejmującego zakup i sukcesywną dostawę oleju opałowego grzewczego w ilości około 30 m3 w okresie zimowym 2014/2015 o następujących parametrach:

Czytaj dalej » 2014-08-14

Informacja o wyniku zapytania cenowego - dostawa środków smarnych do pojazdów eksploatowanych przez „MPK Lublin” Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że w postępowaniu na sukcesywne dostawy środków smarnych do pojazdów eksploatowanych przez „MPK Lublin” Sp. z o.o. oferty złożyli:

Czytaj dalej » 2014-07-16

Korekta załącznika do zapytania cenowego na dostawę środków smarnych do pojazdów eksploatowanych przez „MPK Lublin” Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje o wprowadzeniu zmiany w załączniku do zapytania cenowego na dostawę środków smarnych do pojazdów eksploatowanych przez „MPK Lublin” Sp. z o.o. Korekta polega na dopuszczeniu w pozycji 11 załącznika do zapytania cenowego (Formularza oferty) zaoferowania również olejów znajdujących się na liście smarnej ZF Schmierstoffliste TE-ML 12M.
W związku z powyższym poniżej zamieszczamy załącznik do zapytania cenowego (Formularz oferty) w aktualnej na dzień 16.07.2014 r. wersji.
 
Załącznik do zapytania cenowego - Formularz oferty z 16.07.2014 r.

2014-07-11

Pytania i wyjaśnienia dotyczące zapytania cenowego na dostawę środków smarnych do pojazdów eksploatowanych przez „MPK Lublin” Sp. z o.o. oraz korekta załącznika do zapytania cenowego

Pytania i wyjaśnienia dotyczące zapytania cenowego na dostawę środków smarnych do pojazdów eksploatowanych przez „MPK Lublin” Sp. z o.o. oraz korekta załącznika do zapytania cenowego.

Pytania i wyjaśnienia.pdf

Załącznik do zapytania cenowego - Formularz oferty.doc

Projekt umowy środki smarne.doc


 

2014-07-09

Informacja o przedłużeniu terminu składnia ofert w postępowaniu na dostawę środków smarnych do pojazdów eksploatowanych przez „MPK Lublin” Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że w związku z otrzymanymi od wykonawców zapytaniami w postępowaniu na dostawę środków smarnych do pojazdów eksploatowanych przez „MPK Lublin” Sp. z o.o. oraz przygotowywaniem na powyższe pytania odpowiedzi, termin składania ofert w niniejszym zapytaniu cenowym ulega przedłużeniu do dnia 18.07.2014 r. do godz. 15:00.

Informujemy również, że wkrótce opublikujemy treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

2014-06-27

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego - sukcesywne dostawy środków smarnych eksploatowanych przez "MPK Lublin" Sp. z o.o.

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia publicznego obejmującego sukcesywne dostawy środków smarnych do pojazdów eksploatowanych przez „MPK Lublin” Sp. z o.o. w asortymencie określonym załącznikiem do zapytania cenowego

Czytaj dalej » 2014-06-04

Zapytanie ofertowe - sukecsywna dostawa nowych części zamiennych nadwozia i podwozia do autobusów i trolejbusów marki: Autosan, Jelcz, Mercedes, Solaris i Neoplan oraz trolejbusów marki Solaris.

W związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym zakupu nowych części zamiennych nadwozia i podwozia do autobusów i trolejbusów zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na sukcesywne dostawy nowych części zamiennych nadwozia i podwozia do autobusów marki: Autosan, Jelcz, Mercedes, Solaris i Neoplan oraz trolejbusów marki Solaris.

Czytaj dalej » 2014-06-04

Zapytanie ofertowe - sukcesywne dostawy nowych części zamiennych do silników i osprzętu autobusów marki: Autosan, Jelcz, Mercedes i Solaris.

W związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym zakupu nowych części zamiennych do silników i osprzętu zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na sukcesywne dostawy w/w części do autobusów marki: Autosan, Jelcz, Mercedes i Solaris.

Czytaj dalej » 2014-06-04

Zapytanie ofertowe - sukcesywne dostawy szyb do autobusów marki: Autosan, Jelcz, Mercedes i Solaris oraz trolejbusów marki Solaris Trollino.

W związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym zakupu szyb, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na sukcesywne dostawy szyb do autobusów marki: Autosan, Jelcz, Mercedes i Solaris oraz trolejbusów marki Solaris Trollino.

Czytaj dalej » 2014-04-29

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego: Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację zbiornika paliwowego oraz wykonanie szczelnych studzienek zlewowych w stacji paliw "MPK Lublin" Sp. z o.o. przy ul. A. Grygowej 56

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na:

Czytaj dalej » 2014-04-25

Zapytanie ofertowe - Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania: „Modernizacja hali obsług technicznych w budynku pomocniczym na zajezdni autobusowej „MPK Lublin” Sp. z

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania: „Modernizacja hali obsług technicznych w budynku pomocniczym na zajezdni autobusowej „MPK Lublin” Sp. z o.o. przy ul. Grygowej 56”

Czytaj dalej » 2014-04-24

Informacja o wyniku zapytania cenowego - dostawa wody mineralnej

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że w postępowaniu na dostawę wody mineralnej oferty złożyli:

Czytaj dalej » 2014-04-11

Zapytanie ofertowe- sukcesywne dostawy nowych części zamiennych do autobusów marki: Autosan, Jelcz, Mercedes, Solaris i Neoplan - uzupełnienie

W związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym zakupu nowych części zamiennych do autobusów zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na sukcesywne dostawy nowych części zamiennych do autobusów marki: Autosan, Jelcz, Mercedes, Solaris i Neoplan - uzupełnienie.

Czytaj dalej » 2014-04-09

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego - woda mineralna

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia publicznego obejmującego dostawę :

 • wody mineralnej w dystrybutorach z wymiennymi butlami a’ 18,9 l - szacunkowa ilość dystrybutorów 23 szt. oraz szacunkowa ilość butli 1800 szt. łącznie.
 • wody mineralnej gazowanej i niegazowanej w butelkach PET a’ 1,5 l –szacunkowa ilość około 100 tys. butelek łącznie.

 

Czytaj dalej » 2014-03-18

Informacja o wyborze oferty - zakup lamp oświetleniowych typu LED

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że w postępowaniu na zakup lamp oświetleniowych typu LED oferty złożyli:

Czytaj dalej » 2014-03-17

Informacja o wyborze oferty : na dostawę siedmiu drzwi przeciwpożarowych dymoszczelnych EI 30 do budynku Handlowo-Magazynowego „MPK Lublin” Sp. z o.o. usytuowanego na posesji przy ulicy Stefczyka 40

      Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że w postępowaniu na : dostawę siedmiu drzwi przeciwpożarowych dymoszczelnych EI 30 do budynku Handlowo- Magazynowego „MPK Lublin” Sp. z o.o. usytuowanego na posesji przy ulicy Stefczyka 40 oferty złożyli:

 

Czytaj dalej » 2014-03-13

Informacja o wyborze oferty - wkładki węglowe odbieraków pantografów trolejbusów

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że w postępowaniu na dostawę wkładek węglowych odbieraków pantografów Esko oferty złożyli:
1. ELEKTROKARBON a.s.; ul. Tovarnicka 412, 955 22 Topolcany Słowacja
2. Morgan Carbon Polska Sp. z o.o.; ul.Iskry 26, 01-472 Warszawa
 

Czytaj dalej » 2014-03-12

Zapytanie ofertowe na dostawę klatki zewnętrznej do przechowywania butli z gazem

W związku z prowadzonym postępowaniem ofertowym zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:
dostawę klatki zewnętrznej do przechowywania butli z gazami technicznymi / tlen i acetylen w ilości
po 10 szt. butli / do zajezdni autobusowej „MPK Lublin" Sp. z o.o. przy ulicy Antoniny Grygowej 56.

Czytaj dalej » 2014-03-03

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego - dostawa drzwi przeciwpożarowych dymoszczelnych EI 30

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:
dostawę siedmiu drzwi przeciwpożarowych dymoszczelnych EI 30 do budynku Handlowo- Magazynowego „MPK Lublin” Sp. z o.o. usytuowanego na posesji przy ulicy Stefczyka 40.

Czytaj dalej » 2014-02-21

Zapytanie cenowe - sukcesywne dostawy nowych części zamiennych nadwozia i podwozia do autobusów marki: Autosan, Jelcz, Mercedes, Solaris i Neoplan

W związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym zakupu nowych części zamiennych nadwozia i podwozia do autobusów zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na sukcesywne dostawy nowych części zamiennych nadwozia i podwozia do autobusów marki: Autosan, Jelcz, Mercedes, Solaris i Neoplan.

Czytaj dalej » 2014-02-21

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego – wkładki węglowe odbieraków pantografów trolejbusów

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia publicznego obejmującego: dostawę wkładek węglowych odbieraków pantografów trolejbusów:

Czytaj dalej » 2014-02-18

Zapytanie cenowe - zakupu nowych części zamiennych do silników i osprzętu zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na sukcesywne dostawy w/w części do autobusów marki: Autosan, Jelcz, Mercedes i Solaris.

W związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym zakupu nowych części zamiennych do silników i osprzętu zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na sukcesywne dostawy w/w części do autobusów marki: Autosan, Jelcz, Mercedes i Solaris. 

Czytaj dalej » 2014-02-14

Zapytanie cenowe - sukcesywna dostawa szyb do autobusów marki: Autosan, Jelcz, Mercedes i Solaris oraz trolejbusów marki Solaris Trollino

W związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym zakupu szyb, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na sukcesywne dostawy szyb do autobusów marki: Autosan, Jelcz, Mercedes i Solaris oraz trolejbusów marki Solaris Trollino.

Czytaj dalej » 2014-02-06

Zapytanie ofertowe na “Wykonanie stałego systemu asekuracji poziomej”

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Lublin - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. A. Grygowej 56, 20-260 Lublin ogłasza zapytanie ofertowe na “Wykonanie stałego systemu asekuracji poziomej”

Czytaj dalej » 2014-01-24

Informacja o wyborze oferty - dostawa przewodów hydraulicznych, hamulcowych i paliwowych

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że w postępowaniu na sukcesywne dostawy przewodów hydraulicznych, hamulcowych i paliwowych oferty złożyli:

Czytaj dalej » 2014-01-22

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego - zakup lamp oświetleniowych typu LED

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia publicznego obejmującego zakup lamp oświetleniowych typu LED:

Czytaj dalej » 2014-01-13

Informacja o wyniku zapytania cenowego dotyczącego zakupu akumulatorów

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że w postępowaniu na zakup akumulatorów złożone zostały 3 oferty. Wybrana została oferta dostawy akumulatorów Eurostart złożona przez firmę: Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe  Henryk Sturlis z siedzibą w Świdniku. Wybrany Wykonawca spełnia warunki określone w zapytaniu cenowym.

Czytaj dalej » 2014-01-09

Doprecyzowanie opisu przewodów w zapytaniu cenowym dla zamówienia publicznego – przewody hydrauliczne, hamulcowe i paliwowe oraz zmiana treści załącznika „Asortyment przewodów”

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że wszystkie wymienione w zapytaniu cenowym przewody powinny być w oplocie podwójnym, a dodatkowo przewody sprężarki powinny posiadać osłonę teflonową.
W załączniku „Asortyment przewodów” doprecyzowano rodzaj zakucia przewodów.


Asortyment przewodów (xls)

2014-01-03

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego - sukcesywna dostawa przewodów: hydraulicznych, hamulcowych i paliwowych

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia publicznego obejmującego sukcesywne dostawy przewodów:

Czytaj dalej » 2013-12-17

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego - zakup i sukcesywna dostawa akumulatorów w roku 2014

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia publicznego obejmującego zakup i sukcesywną dostawę w roku 2014 akumulatorów w niżej podanym asortymencie:

 

Czytaj dalej » 2013-11-27

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego - 1. Szkolenie okresowe dla kierowców – kat. D 2. Prawo jazdy kat. C + kwalifikacja wstępna

 W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

Czytaj dalej » 2013-11-14

Informacja o wyborze oferty – normalia

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania na sukcesywne dostawy elementów złącznych (normaliów), jako najkorzystniejsza została wybrana oferta P P-H  „Logis” Sp. z o.o. ul. Sieje 121 A, 25-561 Kielce.

Czytaj dalej » 2013-11-24

Informacja o wyborze oferty – olej opałowy grzewczy

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że w postępowaniu na zakup oleju opałowego grzewczego oferty złożyli:

Czytaj dalej » 2013-10-25

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego - olej opałowy grzewczy

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia publicznego obejmującego zakup i sukcesywną dostawę oleju opałowego grzewczego w ilości 36 m3 w okresie od listopada 2013 r. do kwietnia 2014 r. o następujących parametrach:
- wartość opałowa nie mniejsza niż 42MJ/kg
- zawartość siarki nie wyższa niż 0,2%
- temperatura zapłonu powyżej 55 oC
- temperatura płynięcia nie mnie niż – 20 oC
- gęstość w temp. 15 oC nie większa niż 860 kg/m3
 

Czytaj dalej » 2013-10-21

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego - normalia

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia publicznego obejmującego sukcesywne dostawy elementów złącznych (normaliów) wymienionych w formularzu stanowiącym załącznik do zapytania.
 

Czytaj dalej » 2013-09-11

Zapytanie cenowe - oferta na dostawę części nowych do autobusów marki Mercedes, Solaris, Neoplan, Man/Jelcz, Jelcz oraz Autosan

W związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym zakupu części nowych zwracamy się
z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę części nowych do autobusów marki:

 •  Mercedes,
 •  Solaris, Neoplan, Man/Jelcz ,
 •  Jelcz *
 •  Autosan **          

 

Czytaj dalej » 2013-09-06

Informacja o wyborze oferty - dostawa płynu do chłodnic

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że w postępowaniu na zakup płynu do chłodnic oferty złożyli:

Czytaj dalej » 2013-08-20

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego - dostawa płynu do chłodnic

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia publicznego obejmującego dostawę płynu do chłodnic o następujących parametrach technicznych:

Czytaj dalej » 2013-06-28

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego – wkładki węglowe odbieraków pantografów trolejbusów - typ zimowy

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia publicznego obejmującego: dostawę wkładek węglowych odbieraków pantografów trolejbusów – typ zimowy o wymiarach: 102x26x17,5 mm w ilości 5000 sztuk.

Czytaj dalej » 2013-06-17

Informacja o wyborze ofert na oleje

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że w postępowaniu na zakup olejów oferty złożyli:

Czytaj dalej » 2013-06-11

Zapytanie cenowe - oferta na dostawę części nowych do autobusów marki Mercedes, Solaris, Neoplan, Man/Jelcz, Jelcz oraz Autosan

 

W związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym zakupu części nowych zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę części nowych do autobusów marki:

 •  Mercedes,
 •  Solaris, Neoplan, Man/Jelcz ,
 •  Jelcz
 •  Autosan
Czytaj dalej » 2013-05-14

Pytania i wyjaśnienia z dnia 10.05.2013r. dotyczące zapytania cenowego dla zamówienia publicznego – oleje oraz zmiana treści załącznika - Wykaz środków smarnych

 

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że w postępowaniu na dostawę olejów wpłynęły następujące pytania:
Czytaj dalej » 2013-05-10

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne -Lublin- Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza postępowanie ofertowe na wykonanie robót remontowo-budowlanych

 

                Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne -Lublin- Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza postępowanie ofertowe na wykonanie robót remontowo-budowlanych zadania:

"Modernizacja 6 szt. świetlików dachowych dwuspadowych ze szkła zbrojonego o konstrukcji stalowej na świetliki poliwęglanowe w konstrukcji aluminiowej z wykorzystaniem istniejącej konstrukcji stalowej

Miejsce: Budynek Pomocniczego na zajezdni autobusowej przy ul. Antoniny Grygowej 56 w Lublinie.

Czytaj dalej » 2013-05-08

Zmiana terminu składania ofert w zapytaniu cenowym na dostawę olejów

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że w związku z kolejnymi pytaniami dotyczącymi zapytania cenowego na dostawę olejów, które wymagają wyjaśnienia oraz doprecyzowania treści załącznika do zapytania cenowego – Wykaz środków smarnych, termin składania ofert w niniejszym postępowaniu przedłużony zostaje do dnia 17.05.2013r. do godz. 15:00.

 

Czytaj dalej » 2013-04-29

Pytania i wyjaśnienia dotyczące zapytania cenowego dla zamówienia publicznego – oleje oraz zmiana treści załącznika - Wykaz środków smarnych

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że w postępowaniu na dostawę olejów wpłynęły następujące pytania:

Czytaj dalej » 2013-04-24

Pytania i wyjaśnienia dotyczące zapytania cenowego dla zamówienia publicznego – oleje oraz korekta załącznika - Wykaz środków smarnych

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że w postępowaniu na dostawę olejów wpłynęły kolejne niżej prezentowane pytania:

Czytaj dalej » 2013-04-24

Informacja o wyniku zapytania cenowego dotyczącego zakupu wody mineralnej

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że w postępowaniu na zakup wody mineralnej oferty złożyli:

Czytaj dalej » 2013-04-15

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego - woda mineralna

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia publicznego obejmującego dostawę w okresie maj-wrzesień 2013 r. :

 - wody mineralnej w butelkach PET a’ 1,5 l gazowanej,
 - wody mineralna w butelkach PET a’ 1,5 l niegazowanej.

Czytaj dalej » 2013-04-22

Pytania i wyjaśnienia dotyczące zapytania cenowego dla zamówienia publicznego – oleje oraz zmiana załącznika określającego szczegółowe parametry środków smarnych.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że w postępowaniu na dostawę olejów wpłynęły następujące pytania:

Czytaj dalej » 2013-04-05

Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert dotyczących zapytania cenowego na dostawę olejów

"MPK Lublin" Sp. z o.o., w związku z pytaniami dotyczącymi zapytania cenowego na dostawę olejów, które wymagają dodatkowego czasu na przygotowanie odpowiedzi oraz ich uwzględnienie przez wykonawców w treści przygotowywanych ofert zawiadamia, że przedłuża termin składania ofert  do dnia 26 kwietnia 2013r. do godz. 15.00. Jednocześnie informujemy, iż pytania wraz z odpowiedziami zostaną wkrótce zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego.

 

2013-03-27

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego - Oleje

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia publicznego obejmującego sukcesywne dostawy olejów w następującym asortymencie:

 - olej półsyntetyczny SAE 10W40
 - olej mineralny SAE 15W40
 - olej syntetyczny GM Dexron IIE
 - olej półsyntetyczny SAE 80W90 GL-5
 - olej mineralny SAE 85W140
 - olej mineralny GM Dexron IID
 - olej mineralny SAE 80W90 GL-5
 - olej mineralny SAE 80W90 GL-4

Czytaj dalej » 2013-03-26

Informacja o wyniku zapytania cenowego na usługi z zakresu medycyny pracy

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawiadamia, że w postępowaniu na usługi z zakresu medycyny pracy obejmujące opiekę profilaktyczną z zakresu medycyny pracy na rzecz pracowników: badania wstępne, okresowe oraz kontrolne, w tym z pracującymi w warunkach szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Lublinie, 20-701 Lublin, ul. Nałęczowska 27.

Czytaj dalej » 2013-03-13

Zapytanie cenowe - oferta na dostawę części nowych do autobusów marki Mercedes, Solaris, Neoplan, Man/Jelcz oraz Jelcz

W związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym zakupu części nowych zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę części nowych do autobusów marki Mercedes, Solaris, Neoplan, Man/Jelcz oraz Jelcz.

Czytaj dalej » 2013-03-06

Informacja o wyniku zapytania cenowego dotyczącego zakupu wkładek węglowych odbieraków pantografów trolejbusów – typ letni

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że w postępowaniu na dostawę wkładek węglowych złożone zostały 2 oferty. Wybrana została oferta złożona przez firmę: Morgan Carbon Polska, Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Czytaj dalej » 2013-02-22

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

Usługi z zakresu medycyny pracy obejmujące opiekę profilaktyczną w zakresie medycyny pracy na rzecz pracowników: badania wstępne, okresowe oraz kontrolne, w tym z pracującymi w warunkach szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych, a w szczególności:

Czytaj dalej » 2013-02-22

Informacja o wyniku zapytania cenowego dotyczącego zakupu opon

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że w postępowaniu na zakup opon wpłynęło 12 ofert na dostawę opon nowych oraz 6 ofert na usługę bieżnikowania.

Czytaj dalej » 2013-02-18

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego - wkładki węglowe odbieraków pantografów trolejbusów – typ letni

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia publicznego obejmującego: wkładki węglowe odbieraków pantografów trolejbusów – typ letni o wymiarach: 102x26x17,5 mm w ilości 4500 sztuk.
Stosowane w trolejbusach głowice odbieraków są typu ESKO.

Czytaj dalej » 2013-02-18

Ogłoszenie o wyborze oferty na zakup gazów technicznych

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że w wyniku zapytania ofertowego na dostawę gazów technicznych wybrana została oferta złożona przez firmę Pop –Gaz Anna Popiel z siedzibą w Lublinie przy ul.Choiny 57

Czytaj dalej » 2013-02-04

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego - opony

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zwracamy się
z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia publicznego obejmującego:

- opony 275/70 R 22,5 C - roczne zapotrzebowanie około 250 sztuk,

- opony 11 00 R 22,5 C - roczne zapotrzebowanie około 30 sztuk.

Czytaj dalej » 2013-02-01

Zapytanie cenowe - zakup gazów technicznych

        W związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym zakupu w roku 2013 gazów technicznych w asortymencie:

tlen techniczny industrial X40S 150B 8,6 kg - roczne zapotrzebowanie około 90 sztuk

acetylen industrial X40S 6 kg - roczne zapotrzebowanie około 57 sztuk,

dwutlenek węgla X16S 12 kg - roczne zapotrzebowanie około 100 sztuk,

azot standard - roczne zapotrzebowanie około 2 sztuk,

argon standard - roczne zapotrzebowanie około 2 sztuk,

Czytaj dalej » 2013-01-24

Informacja o unieważnieniu postępowania na dostawę opon

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zakupu opon.

Czytaj dalej » 2013-01-15

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego - opony

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia publicznego obejmującego:

Czytaj dalej » 2013-01-15

Zapytanie cenowe - oferta na dostawę części nowych do autobusów marki Jelcz

W związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym zakupu części nowych zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę części nowych do autobusów marki Jelcz.

Czytaj dalej » 2013-01-14

Informacja o wyniku zapytania cenowego dotyczącego zakupu akumulatorów

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że w postępowaniu na zakup akumulatorów złożonych zostało 5 ofert. Wybrana została oferta złożona przez firmę: PU-H Henryk Sturlis z siedzibą w Świdniku.

Czytaj dalej » 2012-12-20

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego obejmującego akumulatory

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia publicznego obejmującego akumulatory w niżej podanym asortymencie.

Czytaj dalej » 2012-12-14

Zapytanie ofertowe na system komputerowy do elektronicznego nadzoru nad dokumentami oraz Zintegrowanym Systemem Zarządzania opartym o EN ISO 9001 i EMAS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne -Lublin- Sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe na system komputerowy do elektronicznego nadzoru nad dokumentami oraz Zintegrowanym Systemem Zarządzania opartym o EN ISO 9001 i EMAS (procesy -opis, mapy procesów, procedury, audyty, przeglądy zarządzania, działania korygujące, wymagania prawne, normy, dokumentacja techniczna, pozwolenia środowiskowe itp.).

Czytaj dalej » 2012-12-11

Zapytanie cenowe - oferta na dostawę części nowych do autobusów marki Solaris, Neoplan, Man, Jelcz

         W związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym zakupu części nowych zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę części nowych do autobusów marki Solaris, Neoplan, Man, Jelcz

Czytaj dalej » 2012-11-29

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego - Szkolenie okresowe dla kierowców kategorii D

 W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

Szkolenie okresowe dla kierowców – kat. D.
 

Czytaj dalej » 2012-11-16

Ogłoszenie o wyborze oferty na kontrolę okresową budynków wielkopowierzchniowych

„Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” informuje, że w wyniku zapytania ofertowego na kontrolę okresową budynków wielkopowierzchniowych wybrana została oferta złożona przez firmę usługowo-handlową BANESTO Mateusz Skrzyniarz, 25-522 Kielce, ul. Nowy Świat 18a/61.

Czytaj dalej » 2012-11-08

Zapytanie ofertowe na kontrolę okresową budynków wielkopowierzchniowych

 I. Zamawiający:

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
20-260 Lublin, ul. Antoniny Grygowej 56, tel. (81) 71-00-300,

Czytaj dalej » 2012-10-26

Zapytanie cenowe - oferta na dostawę części nowych do autobusów marki Mercedes

W związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym zakupu części nowych zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę części nowych do autobusów marki Mercedes.

Czytaj dalej » 2012-09-25

Zapytanie cenowe - Dystrybutor Tatsumo Benc BMP 511.SD/H

W związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym zakupu dystrybutora Tatsumo Benc BMP 511.SD/H zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej obejmującej :

Czytaj dalej » 2012-09-19

Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę płynu do spryskiwaczy szyb samochodowych

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że wybrana została oferta na dostawę płynu do spryskiwaczy złożona przez firmę
Platinum Oil Sp. z o.o mieszcząca się w Lublinie przy ul.Zemborzyckiej 116B. Płyn będzie dostarczany w mauzerach o pojemności 1000 l. Wybrany dostawca spełnia warunki określone w zapytaniu cenowym, a jego oferta jest najkorzystniejsza pod względem istotnych kryteriów i ceny.

Czytaj dalej » 2012-09-04

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego - płyn do spryskiwaczy zimowy

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Lublin - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na sukcesywne zaopatrywanie naszego przedsiębiorstwa, w sezonie zimowym w płyn do spryskiwaczy szyb zimowy (-22 °C), skutecznie usuwający zabrudzenia, nie niszczący wycieraczek, gumy, lakieru samochodowego, posiadający nie drażniący zapach.

Czytaj dalej » 2012-08-07

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - płyn do chłodnic

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawiadamia, że w postępowaniu na zakup płynu do chłodnic stosowanego w pojazdach Spółki, wybrana została oferta złożona przez PH Conkret Sp. z o.o. ul. Sidorskiej 59, 21-500 Biała Podlaska.

Czytaj dalej » 2012-07-19

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego - płyn do chłodnic

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia publicznego obejmującego płyn do chłodnic o następujących parametrach technicznych:

Czytaj dalej » 2012-06-11

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania na wykonanie kontroli okresowej budynków w terminie do 17 czerwca 2012 r. - zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane.

Czytaj dalej » 2012-06-01

Zapytanie ofertowe na kontrolę okresową budynków

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie w terminie do 17 czerwca 2012 r. zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane kontroli okresowej budynków:

Czytaj dalej » 2012-05-09

Zapytanie ofertowe na kontrolę okresową budynków wielkopowierzchniowych

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie w terminie do 31 maja 2012 r. zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane kontroli okresowej budynków wielkopowierzchniowych.

Czytaj dalej » 2012-04-12

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego - woda mineralna

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia publicznego obejmującego :

    -  woda mineralna a’ 1,5 l gazowana
    -  woda mineralna a’ 1,5 l niegazowana
    -  woda mineralna w dystrybutorach

Czytaj dalej » 2012-03-21

Zapytanie cenowe na wybór Wykonawcy modernizacji pomieszczeń myjni automatycznej dla potrzeb montażu urządzeń dwóch myjni przejazdowych wraz z systemem oczyszczania wody z obiegu zamkniętego.

 W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego modernizację pomieszczeń myjni automatycznej przy ulicy Grygowej 56 w Lublinie na terenie zajezdni „MPK Lublin” Sp. z o.o. dla potrzeb montażu urządzeń dwóch myjni przejazdowych wraz z systemem oczyszczania wody z obiegu zamkniętego

Czytaj dalej » 2012-03-30

 Pytania i odpowiedzi oraz informacja o przedłużeniu terminu składania ofert.


Dotyczy:
postępowania na modernizację pomieszczeń myjni automatycznej przy ulicy Grygowej 56 w Lublinie na terenie zajezdni „MPK Lublin” Sp. z o.o. dla potrzeb montażu urządzeń dwóch myjni przejazdowych wraz z systemem oczyszczania wody z obiegu zamkniętego 

Czytaj dalej » 2012-04-30

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Dotyczy: postępowania na modernizację pomieszczeń myjni automatycznej przy ulicy Grygowej 56 w Lublinie na terenie zajezdni „MPK Lublin” Sp. z o.o. dla potrzeb montażu urządzeń dwóch myjni przejazdowych wraz z systemem oczyszczania wody z obiegu zamkniętego

Czytaj dalej » 2012-03-28

Informacja o wyniku zapytania cenowego dotyczącego zakupu 100 szt. opon 275/70 Rx22,5

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że w postępowaniu na zakup opon złożonych zostało 6 ofert. Wybrana została oferta złożona przez firmę: MOTO BUDREX Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

Czytaj dalej » 2012-03-06

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego - opony

 W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia publicznego obejmującego dostawę:

 • 100 szt. opon 275/70 R x 22,5 bezdętkowe
Czytaj dalej » 2012-02-29

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego - pasy klinowe

 W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego zakup:

 • pasów klinowych wg. załącznika

Czytaj dalej » 2012-02-29

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego - łożyska

 W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego zakup:

 • łożysk wg. załącznika

Czytaj dalej » 2012-02-29

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego - uszczelniacze

 W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego zakup:

 • uszczelniaczy wg. załącznika
Czytaj dalej » 2012-02-15

Informacja o wyniku postępowania ofertowego w zakresie konsultacji przy wdrażaniu zintegrowanego systemu zarządzania jakością i środowiskiem w oparciu o normę PN-EN ISO 9001:2009 oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1221/2009

  Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne -Lublin- Sp. z o.o. informuje o wyniku postępowania    ofertowego w zakresie konsultacji przy wdrażaniu zintegrowanego systemu zarządzania jakością i środowiskiem w oparciu o normę PN-EN ISO 9001:2009 oraz Rozporządzenia Parlamentu         Europejskiego i Rady (WE) Nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. (EMAS).

Czytaj dalej » 2012-01-24

Zapytanie ofertowe w zakresie doradztwa przy wdrażaniu zintegrowanego systemu zarządzania jakością i środowiskiem, spełniającego wymagania ISO 9001 i EMAS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne -Lublin- Sp. z o.o. intensyfikuje pracę nad wdrożeniem zintegrowanego systemu zarządzania jakością i środowiskiem w oparciu o normę PN-EN ISO 9001:2009 oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. (EMAS).

Czytaj dalej » 2012-01-13

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego: dostawę słupów trakcyjno oświetleniowych w ilości 49 szt. zgodnie z poniższym zestawieniem oraz załączonymi sylwetkami słupów.

Czytaj dalej » 2012-01-04

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego: zakup oleju przekładniowego.

Czytaj dalej » 2012-01-04

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego: zakup gazów technicznych.

Czytaj dalej » 2011-12-16

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 
zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

 • Kwalifikację wstępną na kat. D
 • Kwalifikację wstępną przyspieszoną na kat. D
 • Kurs prawa jazdy kat. z B na D
 • Kurs prawa jazdy kat. z C na D
 • Szkolenie okresowe dla kierowców – kat. D
Czytaj dalej » 2011-12-13

Ogłoszenie - dostawa materiałów na budowę trakcji trolejbusowej

„Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Lublin - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” informuje, że poszukuje dostawców: słupów stalowych trakcyjno-oświetleniowych oraz osprzętu trakcji trolejbusowej kompatybilnego i odpowiadającym jakościowo z dotychczas użytkowanym osprzętem firmy ELEKTROLINE.

Czytaj dalej » 2011-11-28

Ogłoszenie o wyborze oferty na okresową kontrolę budynków wielkopowierzchniowych

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego budynków wielkopowierzchniowych

Czytaj dalej » 2011-11-18

Ogłoszenie o wyborze oferty na opracowanie dokumentacji projektowej

Ogłoszenie o wyborze oferty na opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeń istniejącej hali dla potrzeb montażu urządzeń dwóch myjni przejazdowych wraz z systemem do recyklingu wody.

Czytaj dalej » 2011-11-18

Zapytanie ofertowe okresowej kontroli budynków

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie okresowej kontroli budynków wielkopowierzchniowychw zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane.

 

Czytaj dalej » 2011-10-29

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Lublin - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoścą zwraca się z prośbą o składanie ofert cenowych na opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeń istniejącej hali dla potrzeb montażu urządzeń dwóch myjni przejazdowych wraz z systemem do recyklingu wody.

Czytaj dalej » 2011-10-24

Zapytanie ofertowe na sukcesywne zaopatrywanie naszej firmy w akumulatory.

„Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne –Lublin- Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej  na sukcesywne zaopatrywanie naszej firmy w akumulatory

Czytaj dalej » 2011-10-24

Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę płynu do spryskiwaczy samochodowych

Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę płynu do spryskiwaczy samochodowych.

Czytaj dalej » 2011-10-04

Zapytanie ofertowe na dostawę opon typu city do autobusów miejskich.

„Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne –Lublin- Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na dostawę opon, typu city do autobusów miejskich.

Czytaj dalej » 2011-10-03

Zapytanie cenowe

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Lublin - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej.

Czytaj dalej » 2011-09-28

Postepowanie ofertowe

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne -Lublin- Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza postępowanie ofertowe na wykonanie projektu budowlano wykonawczego prac niezbędnych do montażu urządzeń myjni przejazdowych w istniejącym budynku oraz urządzenia do recyklingu wody na terenie zajezdni MPK Lublin Sp. z o.o. Adres obiektu: Zajezdnia Autobusowa „MPK lublin” Sp. z o.o. przy ul. Grygowej 56 w Lublinie.

Czytaj dalej »

Zapytanie ofertowe na oleje silnikowe i przekładniowe

„Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne -Lublin- Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na nw. oleje silnikowe i przekładniowe.

Czytaj dalej »

Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę płynu do chłodnic

„Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” informuje o wyniku zapytania ofertowego na dostawę płynu do chłodnic.

Czytaj dalej »

Zapytanie ofertowe na płyn do chłodnic

Miejskie Przedsiębiorstwo -Komunikacyjne Lublin Spółka z o.o. zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na sukcesywne zaopatrywanie naszej Spółki, w okresie letnim w płyn do chłodnic.

Czytaj dalej »

Ogłoszenie o wyborze oferty na zakup gazów technicznych

„Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” informuje o wyniku zapytania ofertowego na dostawę gazów technicznych.

Czytaj dalej »

Ogłoszenie o wyborze oferty na zakup akumulatorów

„Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” informuje, że w wyniku zapytania ofertowego na dostawę akumulatorów wybrane zostały dwie oferty.

Czytaj dalej »

Ogłoszenie o wyborze oferty na zakup wody mineralnej

„Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” informuje o wyniku zapytania ofertowego na zakup wody mineralnej.

Czytaj dalej »

Zapytanie ofertowe na zakup wody mineralnej

Miejskie Przedsiębiorstwo -Komunikacyjne Lublin Spółka z o.o. zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na sukcesywne zaopatrywanie naszej Spółki, w okresie letnim, w naturalną wodę mineralną.

Czytaj dalej »

Zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawców akumulatorów samochodowych

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o w Lublinie w związku z badaniem rynku  w celu wyłonienia dostawców akumulatorów samochodowych ogłasza Państwu zapytanie ofertowe.

Czytaj dalej »

Zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy gazów technicznych

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Lublin Sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe w celu wyłonienia dostawcy gazów technicznych.

Czytaj dalej »

Postępowanie ofertowe z dnia 12.08.2010

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne -Lublin- Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza postępowanie ofertowe na wykonanie projektu budowlano wykonawczego zmiany sposobu użytkowania budynku byłej dyspozytorni do potrzeb administracyjno biurowych.

Czytaj dalej »

Postępowanie ofertowe z dnia 04.08.2010

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne -Lublin- Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza postępowanie ofertowe na wykonanie robót remontowo-budowlanych zadania:
"Kompleksowy remont posadzki z wykonaniem wyprawy żywicznej ław najazdowych oraz odnowienie pomieszczeń Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów „MPK lublin” Sp. z o.o. przy al. Kraśnickiej 25 w Lublinie.

Czytaj dalej »

Postępowanie ofertowe na dokonanie kontroli stanu technicznego budynków wielkopowierzchniowych

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne -Lublin- Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza postępowanie ofertowe na dokonanie kontroli stanu technicznego budynków wielkopowierzchniowych zgodnie z art.62 ust 1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane.

Czytaj dalej »

Postępowanie ofertowe na dzierżawę stacji paliw

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Lublin  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie przy ul. Grygowej 56 ogłasza postępowanie ofertowe na dzierżawę stacji paliw usytuowanej na zajezdni Trolejbusowej  przy Al. Kraśnickiej 25  w Lublinie.

Czytaj dalej »

Postępowanie ofertowe "MODERNIZACJA WEJŚCIA DO BUDYNKU BIUROWEGO I UKSZTAŁTOWANIE PRZYLEGŁEGO TERENU OD STRONY ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ PRZY UL. GRYGOWEJ 56 W LUBLINIE"

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne -Lublin- Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza postępowanie ofertowe na wykonanie robót remontowo-budowlanych zadania:
„MODERNIZACJI WEJŚCIA DO BUDYNKU BIUROWEGO I UKSZTAŁTOWANIA PRZYLEGŁEGO TERENU OD STRONY ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ PRZY UL. GRYGOWEJ 56 W LUBLINIE”

Czytaj dalej »

Postępowanie ofertowe Naprawa koryt dachowych budynku Hali Napraw Głównych na zajezdni trolejbusowej "MPK Lublin" Sp. z o.o. Al. Kraśnicka 25

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne -Lublin- Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza postępowanie ofertowe na wykonanie robót remontowo-budowlanych zadania:
"Naprawa koryt dachowych budynku Hali Napraw Głównych na zajezdni trolejbusowej „MPK Lublin” Sp. z o.o. przy Al. Kraśnickiej 25."

Czytaj dalej »


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Polityka prywatności. Więcej informacji.

Rozumiem